Powiślańska Lokalna Grupa Działania, Kwidzyński Park Przemysłowo Technologiczny oraz Towarzystwem Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego zapraszają w dniu 18.08.2015r. o godz. 12.00 do Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo Technologicznego w Górkach (w sali C1.05) na spotkanie w ramach tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju pt: „Open innovation – poszukiwanie czynników rozwoju firm w środowisku PLGD”.

Planowane spotkanie będzie poświęcone następującym zagadnieniom:

  1. PLGD w nowym okresie programowania – Mirosław Plakwicz.
  2. Wartość dla firm z uczestnictwa w PLGD – Mirosław Plakwicz.
  3. Open Innovation czyli poszukiwanie wiedzy i rozwiązań w środowisku lokalnym – wykład praktyczny – dr Michał Klepka.
  4. Innowacje w nowej perspektywie finansowej UE – główne wyzwania – dr Michał Klepka.
  5. Oferta finansowa dotycząca projektów objętych dofinansowaniem z środków Unii Europejskiej przedstawiciel – Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie
  6. Warsztat z materiałami PLGD.
  7. Dyskusja

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Wszystkich informacji na temat prac nad Lokalną Strategią Rozwoju udziela Biuro Stowarzyszenia: tel: 55/ 261 37 06 lub drogą mailową: sekretariat@powislanskalgd.pl (biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00).