logotyp

Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usług eksperckich polegających na ocenie merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020