KPPT Sp. z o.o. informuje o  zmianie  Regulaminu KPPT oraz Regulaminu CEO. Aktualne wersje Regulaminów zastępują wersje dotychczas obowiązujące zamieszczone na stronie internetowej KPPT.