Informacja dotycząca wysokości zryczałtowanej stawki z tytułu kosztów eksploatacyjnych wynajmu powierzchni w KPPT

KPPT Sp. z o.o. jako podmiot zarządzający powierzchniami KPPT informuje Podmioty chcące ubiegać się o wejście do KPPT, o wysokości zryczałtowanej stawki przyjętej z tytułu kosztów eksploatacyjnych, obowiązującej w 2015 r. dla przedsiębiorcy ulokowanego (wynajmującego powierzchnię) w KPPT, iż została ustalona na 11 PLN netto plus podatek VAT za m2 wynajmowanej powierzchni. Ponoszona przez [...]