OZE dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego

Dnia 25 września 2018 r. w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo Technologicznym nastąpiło uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, których głównym celem jest zwiększone wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz poprawa jakości powietrza. W wyniku konkursu na dotacje unijne wsparcie uzyskały aż 24 projekty o [...]

Program „Czyste Powietrze” – spotkanie informacyjne w KPPT

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku rozpoczął wdrażanie na terenie województwa pomorskiego Krajowego Programu „Czyste Powietrze". W związku powyższym 05.10.2018 r. o godz. 16:00 w KPPT odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Kwidzyn. Specjaliści Funduszu w przystępny sposób przybliżą założenia oraz zakres programu. W sposób warsztatowy przedstawiony zostanie sposób aplikowania do programu [...]

Wyniki naboru 8 (z pośrednim terminem zamknięcia 31.08.2018 r.) do CEO KPPT

Zarząd KPPT Sp. z o.o. informuje, że w wyniku naboru prowadzonego w dniach 12.01-31.10.2018 (nabór ósmy) z pośrednim terminem zamknięcia: 31.08.2018 r., akceptację przyjęcia do CEO KPPT uzyskało następujące zgłoszenie kandydata: D/N8/Z1 Z firmą, która złożyła powyższe zgłoszenie, KPPT Sp. z o.o. rozpoczyna z dniem 14.09.2018 r. procedowanie zmierzające do podpisania umowy.

Przejdź do góry