Czyste Powietrze w liczbach – stan na dzień 31.03.2023 r.

Stan realizacji programu Czyste Powietrze w gminach powiatu kwidzyńskiego – stan na dzień 31.03.2023 r.: