Informujemy, iż w wyniku II naboru do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” w powiecie kwidzyńskim złożonych zostało 36 Formularzy rekrutacyjnych.

Zgodnie z §6 Regulaminu  rekrutacji uczestników do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” przedstawiamy poniżej wyniki oceny formalnej złożonych Formularzy rekrutacyjnych.

Lista Formularzy rekrutacyjnych ocenionych pozytywnie pod względem formalnym:

01/RPO/PLGD/2021
02/RPO/PLGD/2021
03/RPO/PLGD/2021
04/RPO/PLGD/2021
05/RPO/PLGD/2021
06/RPO/PLGD/2021
07/RPO/PLGD/2021
08/RPO/PLGD/2021
10/RPO/PLGD/2021
11/RPO/PLGD/2021
12/RPO/PLGD/2021
13/RPO/PLGD/2021
14/RPO/PLGD/2021
15/RPO/PLGD/2021
17/RPO/PLGD/2021
18/RPO/PLGD/2021
19/RPO/PLGD/2021
20/RPO/PLGD/2021
21/RPO/PLGD/2021
22/RPO/PLGD/2021
23/RPO/PLGD/2021
24/RPO/PLGD/2021
26/RPO/PLGD/2021
27/RPO/PLGD/2021
28/RPO/PLGD/2021
29/RPO/PLGD/2021
30/RPO/PLGD/2021
32/RPO/PLGD/2021
34/RPO/PLGD/2021

Lista Formularzy rekrutacyjnych ocenionych negatywnie pod względem formalnym:

09/RPO/PLGD/2021
16/RPO/PLGD/2021
25/RPO/PLGD/2021
31/RPO/PLGD/2021
33/RPO/PLGD/2021
35/RPO/PLGD/2021
36/RPO/PLGD/2021