Strona główna/Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą.

Wydłużenie naboru Formularzy rekrutacyjnych w POWIECIE TCZEWSKIM

Zgodnie z §5 pkt 14 Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu pn. „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” informujemy, iż termin naboru Formularzy rekrutacyjnych w powiecie tczewskim ulega wydłużeniu – dokumenty można składać do 23 kwietnia 2021 r. Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami (Formularz rekrutacyjny, karta oceny formularza rekrutacyjnego) dostępny jest na stronie Stowarzyszenia KOLORY [...]

Dokumenty rekrutacyjne do projektu pn. „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” – NABÓR II

Termin II naboru do projektu 15.03.2021 r. - 07.04.2021 r. DOKUMENTY REKRUTACYJNE: REGULAMIN REKRUTACJI Wsparcie w starcie - zostań przedsiębiorcą /pdf/ Zał. 1 - Formularz rekrutacyjny /pdf/ /docx/ Zał. 2 - Karta oceny Formularza rekrutacyjnego /pdf/ DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO: REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /pdf/ Zał. 1a - Wniosek o przyznanie [...]

Ostateczna Lista rankingowa Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja, wsparcie pomostowe)

Zgodnie §5 pkt 20 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje, wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowe) w ramach projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” zamieszczamy poniżej Ostateczną listę rankingową wniosków (wskazanych do dofinansowania, rezerwowych oraz ocenionych negatywnie). LISTA RANKINGOWA OSTATECZNA_2020.12.15

Informacja o wynikach oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja, wsparcie pomostowe)

Zgodnie §5 pkt 19 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje, wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowe) w ramach projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” załączamy poniżej Wstępną listę rankingową wniosków (wskazanych do dofinansowania, rezerwowych oraz ocenionych negatywnie). LISTA RANKINGOWA_2020.12.02 Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z §6 oraz §15 Regulaminu przyznawania wsparcia [...]

Informacja o wynikach oceny formalnej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja, wsparcie pomostowe)

Zgodnie Regulaminem przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje, wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowe) w ramach projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” przedstawiamy poniżej wyniki oceny formalnej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja, wsparcie pomostowe). Lista wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym: 01/WD/2020/K, 01/WP/2020/K 02/WD/2020/K, 02/WP/2020/K 03/WD/2020/K, 03/WP/2020/K 04/WD/2020/K, 04/WP/2020/K [...]

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja, wsparcie pomostowe) – termin i sposób składania

Zgodnie z §4 oraz §13 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje, wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowe) w ramach projektu "Wsparcie na starcie - zostań przedsiębiorcą" informujemy, że składanie wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja, wsparcie pomostowe) wraz z Biznesplanem przez osoby zakwalifikowane do dalszego etapu uczestnictwa w projekcie odbędzie [...]

Informacja o wynikach rekrutacji do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” (w powiecie tczewskim)

Zgodnie z §7 Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” przedstawiamy poniżej listę Formularzy rekrutacyjnych osób z pozytywną oceną Komisji rekrutacyjnej, które zakwalifikowały się do dalszego etapu uczestnictwa w projekcie: 1/FR/KZ/2020 2/FR/KZ/2020 4 /FR/KZ/2020 5/FR/KZ/2020 6/FR/KZ/2020 7/FR/KZ/2020 8/FR/KZ/2020 9/FR/KZ/2020 10/FR/KZ/2020 11/FR/KZ/2020 12/FR/KZ/2020 13/FR/KZ/2020 14/FR/KZ/2020 15/FR/KZ/2020 16/FR/KZ/2020 17/FR/KZ/2020 18/FR/KZ/2020 19/FR/KZ/2020 20/FR/KZ/2020 21/FR/KZ/2020 [...]

Informacja o wynikach rekrutacji do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” (w powiecie kwidzyńskim)

Zgodnie z §7 Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” przedstawiamy poniżej listę Formularzy rekrutacyjnych osób z pozytywną oceną Komisji rekrutacyjnej, które zakwalifikowały się do dalszego etapu uczestnictwa w projekcie: 01/RPO/PLGD/2020 02/RPO/PLGD/2020 03/RPO/PLGD/2020 04/RPO/PLGD/2020 05/RPO/PLGD/2020 06/RPO/PLGD/2020 08/RPO/PLGD/2020 09/RPO/PLGD/2020 11/RPO/PLGD/2020 12/RPO/PLGD/2020 13/RPO/PLGD/2020 14/RPO/PLGD/2020 15/RPO/PLGD/2020 16/RPO/PLGD/2020 17/RPO/PLGD/2020 18/RPO/PLGD/2020 19/RPO/PLGD/2020 20/RPO/PLGD/2020 21/RPO/PLGD/2020 22/RPO/PLGD/2020 23/RPO/PLGD/2020 [...]

Dokumenty dot. przyznania wsparcia finansowego na powiat kwidzyński – WERSJE EDYTOWALNE

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA: REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Zał 1b - Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na powiat kwidzyński Zał 2 - Biznesplan Zał 3b - Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego na powiat kwidzyński Zał 4 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis Zał 5 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis [...]

Go to Top