Informujemy, iż w wyniku II naboru do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” w powiecie tczewskim złożonych zostało 28 Formularzy rekrutacyjnych.

Zgodnie z §6 Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” przedstawiamy poniżej wyniki oceny formalnej złożonych Formularzy rekrutacyjnych.

Lista Formularzy rekrutacyjnych ocenionych pozytywnie pod względem formalnym:

01/FR/KZ/2021
02/FR/KZ/2021
03/FR/KZ/2021
04/FR/KZ/2021
05/FR/KZ/2021
06/FR/KZ/2021
07/FR/KZ/2021
08/FR/KZ/2021
09/FR/KZ/2021
10/FR/KZ/2021
11/FR/KZ/2021
12/FR/KZ/2021
13/FR/KZ/2021
14/FR/KZ/2021
15/FR/KZ/2021
16/FR/KZ/2021
17/FR/KZ/2021
18/FR/KZ/2021
19/FR/KZ/2021
20/FR/KZ/2021
21/FR/KZ/2021
22/FR/KZ/2021
23/FR/KZ/2021
24/FR/KZ/2021
25/FR/KZ/2021
26/FR/KZ/2021
27/FR/KZ/2021

Lista Formularzy rekrutacyjnych ocenionych negatywnie pod względem formalnym:

28/FR/KZ/2021