Informujemy, iż w wyniku I naboru do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” w powiecie kwidzyńskim złożonych zostało 37 Formularzy rekrutacyjnych. W tym, do Biura Realizatora Projektu, wpłynęła 1 rezygnacja z dalszego udziału w projekcie.

Zgodnie z §6 Regulaminu  rekrutacji uczestników do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” przedstawiamy poniżej wyniki oceny formalnej złożonych Formularzy rekrutacyjnych.

Lista Formularzy rekrutacyjnych ocenionych pozytywnie pod względem formalnym:

 • 01/RPO/PLGD/2020
 • 02/RPO/PLGD/2020
 • 03/RPO/PLGD/2020
 • 04/RPO/PLGD/2020
 • 05/RPO/PLGD/2020
 • 06/RPO/PLGD/2020
 • 08/RPO/PLGD/2020
 • 09/RPO/PLGD/2020
 • 11/RPO/PLGD/2020
 • 12/RPO/PLGD/2020
 • 13/RPO/PLGD/2020
 • 14/RPO/PLGD/2020
 • 15/RPO/PLGD/2020
 • 16/RPO/PLGD/2020
 • 17/RPO/PLGD/2020
 • 18/RPO/PLGD/2020
 • 19/RPO/PLGD/2020
 • 20/RPO/PLGD/2020
 • 21/RPO/PLGD/2020
 • 22/RPO/PLGD/2020
 • 23/RPO/PLGD/2020
 • 24/RPO/PLGD/2020
 • 25/RPO/PLGD/2020
 • 26/RPO/PLGD/2020
 • 27/RPO/PLGD/2020
 • 28/RPO/PLGD/2020
 • 29/RPO/PLGD/2020
 • 30/RPO/PLGD/2020
 • 34/RPO/PLGD/2020
 • 35/RPO/PLGD/2020
 • 36/RPO/PLGD/2020
 • 37/RPO/PLGD/2020

Lista Formularzy rekrutacyjnych ocenionych negatywnie pod względem formalnym:

 • 10/RPO/PLGD/2020
 • 31/RPO/PLGD/2020
 • 32/RPO/PLGD/2020
 • 33/RPO/PLGD/2020