Zgodnie Regulaminem przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje, wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowe) w ramach projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” przedstawiamy poniżej wyniki oceny formalnej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja, wsparcie pomostowe).

Lista wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym:

 • 01/WD/2021/K, 01/WP/2021/K
 • 02/WD/2021/K, 02/WP/2021/K
 • 03/WD/2021/K, 03/WP/2021/K
 • 04/WD/2021/K, 04/WP/2021/K
 • 05/WD/2021/K, 05/WP/2021/K
 • 06/WD/2021/K, 06/WP/2021/K
 • 07/WD/2021/K, 07/WP/2021/K
 • 08/WD/2021/K, 08/WP/2021/K
 • 09/WD/2021/K, 09/WP/2021/K
 • 10/WD/2021/K, 10/WP/2021/K
 • 11/WD/2021/K, 11/WP/2021/K
 • 12/WD/2021/K, 12/WP/2021/K
 • 13/WD/2021/K, 13/WP/2021/K
 • 14/WD/2021/K, 14/WP/2021/K
 • 15/WD/2021/K, 15/WP/2021/K
 • 16/WD/2021/K, 16/WP/2021/K
 • 17/WD/2021/K, 17/WP/2021/K
 • 18/WD/2021/K, 18/WP/2021/K
 • 19/WD/2021/K, 19/WP/2021/K
 • 20/WD/2021/K, 20/WP/2021/K
 • 21/WD/2021/K, 21/WP/2021/K
 • 22/WD/2021/K, 22/WP/2021/K
 • 23/WD/2021/K, 23/WP/2021/K
 • 24/WD/2021/K, 24/WP/2021/K
 • 1/WD/2021/T, 1/WP/2021/T
 • 2/WD/2021/T, 2/WP/2021/T
 • 3/WD/2021/T, 3/WP/2021/T
 • 4/WD/2021/T, 4/WP/2021/T
 • 5/WD/2021/T, 5/WP/2021/T
 • 6/WD/2021/T, 6/WP/2021/T
 • 7/WD/2021/T, 7/WP/2021/T
 • 8/WD/2021/T, 8/WP/2021/T
 • 9/WD/2021/T, 9/WP/2021/T
 • 10/WD/2021/T, 10/WP/2021/T
 • 11/WD/2021/T, 11/WP/2021/T
 • 12/WD/2021/T, 12/WP/2021/T
 • 13/WD/2021/T, 13/WP/2021/T
 • 14/WD/2021/T, 14/WP/2021/T
 • 15/WD/2021/T, 15/WP/2021/T
 • 16/WD/2021/T, 16/WP/2021/T
 • 17/WD/2021/T, 17/WP/2021/T
 • 18/WD/2021/T, 18/WP/2021/T
 • 19/WD/2021/T, 19/WP/2021/T
 • 20/WD/2021/T, 20/WP/2021/T
 • 21/WD/2021/T, 21/WP/2021/T
 • 22/WD/2021/T, 22/WP/2021/T
 • 23/WD/2021/T, 23/WP/2021/T
 • 24/WD/2021/T, 24/WP/2021/T

Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym zostaną przekazane do oceny merytorycznej.