Zgodnie §5 pkt 19 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje, wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowe) w ramach projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” załączamy poniżej Wstępną listę rankingową wniosków (wskazanych do dofinansowania, rezerwowych oraz ocenionych negatywnie).

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z §6 oraz §15 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje, wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowe) w ramach projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” Uczestnik Projektu ma możliwość złożenia odwołania od decyzji Komisji Oceny Wniosków (KOW) w terminie 3 dni roboczych od dnia zamieszczenia wyników KOW na stronie internetowej oraz otrzymania powiadomienia drogą poczty elektronicznej.