Zgodnie z §6 oraz §7 Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” przedstawiamy poniżej listę Formularzy rekrutacyjnych osób z pozytywną oceną Komisji rekrutacyjnej, które zakwalifikowały się do dalszego etapu uczestnictwa w projekcie:

01/RPO/PLGD/2021
02/RPO/PLGD/2021
03/RPO/PLGD/2021
04/RPO/PLGD/2021
05/RPO/PLGD/2021
06/RPO/PLGD/2021
07/RPO/PLGD/2021
08/RPO/PLGD/2021
10/RPO/PLGD/2021
11/RPO/PLGD/2021
12/RPO/PLGD/2021
13/RPO/PLGD/2021
14/RPO/PLGD/2021
15/RPO/PLGD/2021
17/RPO/PLGD/2021
18/RPO/PLGD/2021
19/RPO/PLGD/2021
20/RPO/PLGD/2021
21/RPO/PLGD/2021
22/RPO/PLGD/2021
23/RPO/PLGD/2021
24/RPO/PLGD/2021
26/RPO/PLGD/2021
27/RPO/PLGD/2021
28/RPO/PLGD/2021
29/RPO/PLGD/2021
30/RPO/PLGD/2021
32/RPO/PLGD/2021
34/RPO/PLGD/2021

Zgodnie z §8 Regulaminu rekrutacji osoby, które nie zakwalifikują się do dalszego etapu projektu i/lub nie zgadzają się z uzyskaną oceną mają prawo wniesienia pisemnego odwołania od decyzji Komisji rekrutacyjnej.

Odwołanie musi być złożone w formie papierowej (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Biurze Realizatora Projektu w terminie do 3 dni roboczych od dnia zamieszczenia wyników danego etapu rekrutacji na stronie internetowej oraz otrzymania powiadomienia drogą poczty elektronicznej za potwierdzeniem odbioru.