Informujemy, iż w wyniku II naboru do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” w powiecie tczewskim złożonych zostało 28 Formularzy rekrutacyjnych.

Zgodnie z §6 Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” przedstawiamy poniżej wyniki oceny formalnej i merytorycznej złożonych Formularzy rekrutacyjnych.

Zgodnie z §8 Regulaminu rekrutacji osoby, które nie zakwalifikują się do udziału w projekcie i/lub nie zgadzają się z uzyskaną oceną mają prawo wniesienia pisemnego odwołania od decyzji Komisji.

Odwołanie musi być złożone w formie papierowej (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Biurze projektu w terminie do 3 dni roboczych od dnia zamieszczenia wyników danego etapu rekrutacji na stronie internetowej oraz otrzymania powiadomienia drogą poczty elektronicznej za potwierdzeniem odczytu.

Lista Formularzy rekrutacyjnych ocenionych pozytywnie pod względem formalnym:
01/FR/KZ/2021
02/FR/KZ/2021
03/FR/KZ/2021
04/FR/KZ/2021
05/FR/KZ/2021
06/FR/KZ/2021
07/FR/KZ/2021
08/FR/KZ/2021
09/FR/KZ/2021
10/FR/KZ/2021
11/FR/KZ/2021
12/FR/KZ/2021
13/FR/KZ/2021
14/FR/KZ/2021
15/FR/KZ/2021
16/FR/KZ/2021
17/FR/KZ/2021
18/FR/KZ/2021
19/FR/KZ/2021
20/FR/KZ/2021
21/FR/KZ/2021
22/FR/KZ/2021
23/FR/KZ/2021
24/FR/KZ/2021
25/FR/KZ/2021
26/FR/KZ/2021
27/FR/KZ/2021

Lista Formularzy rekrutacyjnych ocenionych negatywnie pod względem formalnym:
28/FR/KZ/2021
_____________________________________________________________________

Lista Formularzy rekrutacyjnych ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym:
01/FR/KZ/2021
02/FR/KZ/2021
03/FR/KZ/2021
04/FR/KZ/2021
05/FR/KZ/2021
06/FR/KZ/2021
07/FR/KZ/2021
08/FR/KZ/2021
09/FR/KZ/2021
10/FR/KZ/2021
11/FR/KZ/2021
12/FR/KZ/2021 – rezygnacja
13/FR/KZ/2021
14/FR/KZ/2021
15/FR/KZ/2021
16/FR/KZ/2021
17/FR/KZ/2021
18/FR/KZ/2021
19/FR/KZ/2021
20/FR/KZ/2021
21/FR/KZ/2021 – rezygnacja
22/FR/KZ/2021
23/FR/KZ/2021
24/FR/KZ/2021
25/FR/KZ/2021
26/FR/KZ/2021
27/FR/KZ/2021