Stowarzyszenie „Kuźnia pozytywnych zmian” wraz z Kwidzyńskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym realizuje projekt grantowy pn. „Młodzi EKO – odpadowa kampania edukacyjna wśród dzieci PLGD”. W ramach realizacji niniejszego projektu zaplanowano przeprowadzenie kampanii edukacyjnej nt. segregacji odpadów wśród dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas 1-8 szkół podstawowych oraz nauczycieli z obszaru gmin wiejskich powiatu kwidzyńskiego (Gm. Kwidzyn, Gm. Ryjewo, Gm. Sadlinki, Gm. Gardeja, Miasta i Gm. Prabuty) – obszar PLGD.

Jednym z elementów prowadzonej kampanii edukacyjnej jest ogłoszony KONKURS PLASTYCZNY, który skierowany jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych obszaru PLGD.

Celem konkursu jest wytypowanie najlepszego plakatu (w trzech kategoriach wiekowych) propagującego segregację śmieci pod hasłem „Młodzi EKO” dla kampanii edukacyjnej promującej selektywną zbiórkę odpadów.

Prace należy składać do dnia 30 listopada 2021 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: praze@praze.pl – w tytule e-mail należy wpisać: Młodzi EKO – konkurs.

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody.

Wszystkie informacje i szczegóły zawarte są w Regulaminie konkursu.

Projekt grantowy pn. „Młodzi EKO – odpadowa kampania edukacyjna wśród dzieci PLGD” otrzymał wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.