KPPT Sp. z o.o. jako podmiot zarządzający Kwidzyńskim Parkiem Przemysłowo – Technologicznym (KPPT) ogłasza utrzymanie stawki bazowej obowiązującej dla ustalania cen preferencyjnych wynajmu powierzchni  biurowej w KPPT w dotychczasowej wysokości 21 zł netto/m2.

Dla powierzchni wdrożeniowo-technologicznej stawka bazowa będzie wynosić 15 zł netto/m2.

Jednocześnie  informujemy, że zryczałtowana stawka z tytułu kosztów eksploatacyjnych  za m2 wynajmowanej powierzchni biurowej wynosi 12 zł netto, a za m2 wynajmowanej powierzchni wdrożeniowo – technologicznej 5,90 zł netto. Obecne stawki z tytułu kosztów eksploatacyjnych będą obowiązywały do 31.12.2019 r.

Do  cen preferencyjnych w KPPT  (czynsz plus opłata eksploatacyjna) należy doliczyć podatek VAT.