Strona główna/Projekt 1.5.1 - Budowa KPPT/Wynajem powierzchni w KPPT

Ogłoszenie dot. wysokości stawki bazowej dla wynajmu powierzchni oraz zryczałtowanej stawki z tyt. kosztów eksploatacyjnych

KPPT Sp. z o.o. jako podmiot zarządzający Kwidzyńskim Parkiem Przemysłowo - Technologicznym (KPPT) ogłasza utrzymanie stawki bazowej obowiązującej dla ustalania cen preferencyjnych wynajmu powierzchni  biurowej w KPPT w dotychczasowej wysokości 21 zł netto/m2. Dla powierzchni wdrożeniowo-technologicznej stawka bazowa będzie wynosić 15 zł netto/m2. Jednocześnie  informujemy, że zryczałtowana stawka z tytułu kosztów eksploatacyjnych  za m2 [...]

Ogłoszenie dot. wysokości stawki bazowej dla wynajmu powierzchni oraz zryczałtowanej stawki z tyt. kosztów eksploatacyjnych

KPPT Sp. z o.o.  jako podmiot zarządzający  Kwidzyńskim Parkiem Przemysłowo- Technologicznym (KPPT) ogłasza  utrzymanie stawki bazowej obowiązującej dla ustalania  cen preferencyjnych wynajmu powierzchni  biurowej oraz wdrożeniowo- technologicznej w KPPT w dotychczasowej wysokości 21 PLN netto/m2 za miesiąc.   Jednocześnie  informujemy, że zryczałtowana stawka z tytułu kosztów eksploatacyjnych  za m2 wynajmowanej powierzchni za miesiąc wynosi 12 [...]

Ogłoszenie dotyczące wysokości stawki bazowej dla wynajmu powierzchni w KPPT

KPPT Sp. z o.o., jako podmiot zarządzający Kwidzyńskim Parkiem Przemysłowo- Technologicznym ogłasza niniejszym stawkę bazową przyjętą na podstawie dokonanej analizy rynku nieruchomości dla wynajmu powierzchni w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo -Technologicznym wynoszącą: 21 zł netto plus podatek VAT za m2 dla oferowanej na wynajem powierzchni za miesiąc. Powyższa stawka bazowa jest ceną rynkową wynajmu powierzchni [...]

Informacja dotycząca wysokości zryczałtowanej stawki z tytułu kosztów eksploatacyjnych wynajmu powierzchni w KPPT

KPPT Sp. z o.o. jako podmiot zarządzający powierzchniami KPPT informuje Podmioty chcące ubiegać się o wejście do KPPT, o wysokości zryczałtowanej stawki przyjętej z tytułu kosztów eksploatacyjnych, obowiązującej w 2015 r. dla przedsiębiorcy ulokowanego (wynajmującego powierzchnię) w KPPT, iż została ustalona na 11 PLN netto plus podatek VAT za m2 wynajmowanej powierzchni. Ponoszona przez [...]

Przejdź do góry