Ogłoszenie o naborze zgłoszeń kandydatów do wynajmu powierzchni biurowej w KPPT

Spółka KPPT ogłasza 11 nabór zgłoszeń na wynajem powierzchni biurowej w KPPT w Centrum Energii Odnawialnej oferującym miejsca dla podmiotów wspierających działalność małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) .

Pomieszczenia biurowe (Miejsca) mieszczą się w kompleksie obiektów Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego położonego w Górkach 3A przy drodze wojewódzkiej 521 na trasie Kwidzyn- Prabuty. Odległość od centrum Kwidzyna 1,5 km.  KPPT oferuje do wynajęcia Podmiotom wspierającym MŚP, w szczególności działających w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), powierzchnie biurowe w budynku D (budynek główny KPPT).  W infrastrukturze zapewniono dostęp do Internetu i telefonii. Obiekt posiada zasilanie awaryjne, system monitoringu 24 h oraz zapewnia kontrolę dostępu. Standard budynku: windy, wentylacja, pomieszczenia socjalne, sala spotkań, zaplecze szkoleniowo- konferencyjne.

Dla celów 11 naboru będą udostępniane miejsca dla nowych Podmiotów wspierających działalność MŚP/ przedsiębiorczości około biznesowej zwalniane w CEO przez firmy opuszczające KPPT.Naborem zostaną objęte miejsca zwalniane przez obecnych lokatorów, których dostępność będzie upubliczniana na tablicy informacyjnej KPPT. Miejsce rozumiane jest jako osobne pomieszczenie biurowe z dostępem do telefonii i Internetu. O miejsce mogą ubiegać się również obecni lokatorzy CEO w przypadku potrzeb rozwojowych.

Podmiotom chcącym ulokować się w KPPT zapewnia się preferencyjną cenę wynajmu powierzchni biurowej, możliwość korzystania z sali spotkań mieszczącej się w budynku oraz z zaplecza szkoleniowo- konferencyjnego w cenach preferencyjnych, dostarczanie nieodpłatnego połączenia internetowego do 20 Mb (dostęp do większego transferu możliwy za dopłatą), nieodpłatne korzystanie z parkingu. Ponadto do dyspozycji są też inne usługi oferowane w KPPT po cenach preferencyjnych.

Oferta skierowana jest do Podmiotów wspierających MŚP, w szczególności działających w zakresie OZE.

Nabór będzie trwał od 18.09.2020 r. do 31.12.2020 r., z pośrednimi, miesięcznymi terminami zamknięć. Zgłoszenia będą rejestrowane według kolejności ich przedłożenia i opatrywane datą oraz godziną wpływu do organizatora naboru, którym jest KPPT Sp. z o.o.

Przyjmowanie zgłoszeń:

Data rozpoczęcia:                        od 18.09.2020r.

Data zakończenia:                         do 31.12.2020r.

Informacja o miejscach dostępnych w naborze będzie dostępna na tablicy informacyjnej KPPT.

Podmioty zainteresowane wynajmem proszone są o wypełnienie zgłoszenia wraz z dołączeniem wymaganych oświadczeń i załączników wymienionych w Zgłoszeniu Kandydata.

Całość dokumentów należy złożyć w sekretariacie KPPT, Górki 3A lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@kppt.pl

Wszystkie zgłoszenia w ramach naboru będą rozpatrzone terminach zamknięć pośrednich (miesięcznych). Pierwsze zamknięcie pośrednie nastąpi 30.09.2020r. Zasady naboru zgłoszeń i ich procedowanie będzie odbywało się zgodnie z Regulaminem CEO. Wyniki naboru będą upubliczniane poprzez ogłaszanie na stronie internetowej KPPT www.kppt.pl lub/i na tablicy informacyjnej KPPT.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o naborze XI CEO

Zal-1-do-naboru-XI-CEO-ZGLOSZENIE

Zał. 2 do naboru XI CEO OŚW 2 PP

Zał. 3 do naboru XI CEO OŚW 2 PP

Regulamin CEO w.5 z 14.01.2020

Umowa z Klientem CEO w. 4 wzór

Formularz-ubiegającego-się-o-pomoc-de-minimis