W związku ze zwolnionym miejscem (D1 o pow. 26,32 m2) w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym (CEO KPPT), Spółka KPPT ogłasza 12 nabór zgłoszeń na wynajem powierzchni biurowej.

Miejsca dla podmiotów wspierających działalność małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) mieszczą się w kompleksie budynków o wysokim standardzie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego w Górkach 3A przy drodze wojewódzkiej 521 na trasie Kwidzyn – Prabuty. Odległość od centrum Kwidzyna 1,5 km. KPPT oferuje do wynajęcia Podmiotom wspierającym MŚP, w szczególności działających w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), powierzchnie biurowe w budynku D (budynek główny KPPT). W infrastrukturze zapewniono dostęp do Internetu i telefonii. Obiekt posiada zasilanie awaryjne, system monitoringu wizyjnego oraz zapewnia kontrolę dostępu. Standard budynku: windy, recepcja, wentylacja, pomieszczenia socjalne, sala spotkań, zaplecze szkoleniowo- konferencyjne.

Dla celów 12 naboru KPPT udostępnia zwolnione przez firmę miejsce na wynajem dla Podmiotów wspierających działalność MŚP/ przedsiębiorczości około biznesowej na parterze budynku D (D1) o powierzchni 26,32m2. Naborem zostaną objęte w przyszłości również inne ewentualne miejsca zwalniane przez obecnych lokatorów, których dostępność będzie upubliczniana na tablicy informacyjnej KPPT. Miejsce rozumiane jest jako osobne pomieszczenie biurowe z dostępem do telefonii i Internetu. Istnieje możliwość obejrzenia powierzchni dostępnej na wynajem po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny pod nr tel. 55 619 31 51 (w godz. 9.00 – 15.00). O miejsce mogą ubiegać się również obecni lokatorzy CEO w przypadku potrzeb rozwojowych.

Podmiotom chcącym ulokować się w KPPT zapewnia się preferencyjną cenę wynajmu powierzchni biurowej, możliwość korzystania z sali spotkań mieszczącej się w budynku oraz z zaplecza szkoleniowo- konferencyjnego w cenach preferencyjnych, dostarczanie nieodpłatnego połączenia internetowego do 20 Mb (dostęp do większego transferu możliwy za dopłatą), nieodpłatne korzystanie z parkingu, recepcji. Ponadto do dyspozycji są też inne usługi oferowane w KPPT po cenach preferencyjnych.

Oferta skierowana jest do Podmiotów wspierających MŚP, w szczególności działających w zakresie OZE.

Nabór będzie odbywał się w dniach od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r., z pośrednimi, miesięcznymi terminami zamknięć. Zgłoszenia będą rejestrowane według kolejności ich przedłożenia i opatrywane datą oraz godziną wpływu do organizatora naboru, którym jest KPPT Sp. z o.o.
Przyjmowanie zgłoszeń:
Data rozpoczęcia: od 01.04.2021 r.
Data zakończenia: do 30.06.2021 r. lub do wyczerpania dostępnych w CEO miejsc.

Informacja o miejscach dostępnych w naborze będzie aktualizowana na tablicy informacyjnej KPPT.

Podmioty zainteresowane wynajmem proszone są o wypełnienie zgłoszenia wraz z dołączeniem wymaganych oświadczeń i załączników wymienionych w Zgłoszeniu Kandydata.

Całość dokumentów należy złożyć w sekretariacie KPPT, Górki 3A lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@kppt.pl

Wszystkie zgłoszenia w ramach naboru będą rozpatrzone do dnia 30.06.2021 r., z uwzględnieniem terminów zamknięć pośrednich (miesięcznych). Zasady naboru zgłoszeń i ich procedowanie będzie odbywało się zgodnie z Regulaminem CEO. Wyniki naboru będą upubliczniane poprzez ogłaszanie na stronie internetowej KPPT www.kppt.pl lub/i na tablicy informacyjnej KPPT.