W związku kampanią edukacyjną nt. segregacji odpadów, która prowadzona jest w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Świadomy zarządca – odpadowa kampania edukacyjna wśród pracowników samorządowych oraz zarządców nieruchomości PLGD”, Stowarzyszenie „Kuźnia pozytywnych zmian” zaprasza pracowników samorządowych oraz zarządców nieruchomości z obszaru PLGD (tj. Gm. Kwidzyn, Gm. Ryjewo, Gm. Sadlinki, Gm. Gardeja, Miasta i Gm. Prabuty) na szkolenie wyjazdowe, które odbędzie się w dniach 9-10.12.2021 r. w Olsztynie. W ramach szkolenia zaplanowano także zwiedzanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie.

PROGRAM WYJAZDU

9.12.2021 r.:
13:00 – wyjazd z Kwidzyna,
15:00-15:00 – zakwaterowanie w hotelu,
16:00-18:30 – szkolenie (cz.I) Omówienie systemu gospodarki odpadami w Polsce – odpady komunalne,
18:30 – kolacja,
19:00-20:30 – szkolenie (cz.II) Omówienie wybranych systemów gospodarki odpadami w UE i na świecie – dobre przykłady.

10.12.2021 r.:
8:00-10:00 – śniadanie,
10:30 – wyjazd do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie (ZUOK),
11:00-13:00 – zwiedzanie ZUOK,
13:30 – obiad,
14:30 – wymeldowanie z hotelu,
15:00 – powrót do Kwidzyna.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez doświadczonych pracowników Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią (PRAZE).

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego na adres: justyna.piasecka@kppt.pl lub zgłoszenie telefoniczne pod nr 55 619 31 51 do dnia 3.12.2021 r.

Projekt grantowy pn. „Świadomy zarządca – odpadowa kampania edukacyjna wśród pracowników samorządowych oraz zarządców nieruchomości PLGD” otrzymał wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

ZAŁĄCZNIKI:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – SZKOLENIE (word)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – SZKOLENIE (pdf)