Zgodnie z §5 pkt 13 Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu pn. „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” informujemy, iż nastąpi wcześniejsze zakończenie naboru Formularzy rekrutacyjnych – termin składania dokumentów rekrutacyjnych upływa 3 września 2020 r. o godz. 10:30.