Oferta pracy w KPPT

Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny poszukuje 1 pracownika na stanowisko: Pracownik Obsługi Technicznej. Wymagania wobec kandydatów: brak ograniczeń zdrowotnych do pracy na wysokości powyżej 3m, wykształcenie min. średnie o kierunku technicznym, umiejętność czytania rysunków i schematów technicznych, doświadczenie w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej, umiejętność oceny sprawności urządzeń technicznych na podstawie DTR, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów [...]

Wyniki Etapu III przeprowadzonego w ramach Projektu „Powiślański Inkubator Przedsiębiorców”

Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. z o.o. informuje, że zakończyła się ocena etapu III – rozmowa kwalifikacyjna i test określający predyspozycje do bycia przedsiębiorcą w ramach projektu „Powiślański Inkubator Przedsiębiorców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa. [...]

Nabór 6 do Inkubatora Przedsiębiorczości KPPT

Ogłoszenie o 6 naborze zgłoszeń firm chcących ubiegać się o przyjęcie do Inkubatora Przedsiębiorczości Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego ( Inkubatora KPPT)  KPPT Sp. z o.o., jako Instytucja Zarządzająca  Kwidzyńskim Parkiem Przemysłowo- Technologicznym  ogłasza szósty nabór ( nabór 6)  zgłoszeń firm chcących ubiegać się o przyjęcie do Inkubatora Przedsiębiorczości KPPT. I. Okres trwania naboru i przyjmowanie zgłoszeń: [...]

Wyniki oceny merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych w ramach Projektu „Powiślański Inkubator Przedsiębiorców”

Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. z o.o. informuje, że dnia 06.02.2017 r. zakończyła się ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „Powiślański Inkubator Przedsiębiorców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa.

Przejdź do góry