Wyniki oceny wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach Projektu „Powiślański Inkubator Przedsiębiorców”

Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. z o.o. informuje, że dnia 21.04.2017 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Powiślański Inkubator Przedsiębiorców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5. [...]

Komunikat Zarządu KPPT Sp. z o.o.

Kwidzyński Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż 2 maja 2017 r. ustala dniem wolnym od pracy dla Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo  - Technologicznego Sp. z o.o. w zamian za Narodowe Święto Niepodległości tj. dzień ustawowo wolny od pracy, który przypadnie w sobotę 11 listopada 2017 r. (zgodnie z art. 130 § 2 [...]

Informacja dla Uczestników Projektu „Powiślański Inkubator Przedsiębiorców”

W dniach od 11.04 do 14.04.2017 r. do godz. 12.00 będzie prowadzony nabór Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Wnioski należy złożyć osobiście w biurze projektu w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo- Technologicznym, Górki 3A, Kwidzyn w 2 egzemplarzach (dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) [...]

Przejdź do góry