Strona główna/2017/październik

Ogłoszenie o zamknięciu naboru 7 zgłoszeń firm do Inkubatora KPPT

W związku z wyczerpaniem dostępnych w Inkubatorze Przedsiębiorczości KPPT miejsc dla firm, KPPT Sp z o.o., jako podmiot Zarządzający Kwidzyńskim Parkiem Przemysłowo - Technologicznym, informuje o zamknięciu naboru 7 do Inkubatora. Kolejny nabór zgłoszeń firm chcących ubiegać się o przyjęcie do Inkubatora KPPT zostanie ogłoszony dopiero w przypadku pojawienia się wolnego miejsca w Inkubatorze. Jednocześnie [...]

Wyniki naboru 7 (z pośrednim terminem zamknięcia 30.09.2017) do Inkubatora KPPT

Zarząd KPPT Sp. z o.o. informuje, że w wyniku naboru prowadzonego w dniach 10.08-31.12.2017 (nabór siódmy) z pośrednim terminem zamknięcia: 30.09.2017 r. akceptację przyjęcia do Inkubatora Przedsiębiorczości KPPT uzyskało następujące zgłoszenie kandydata: INK/N7/Z3 Z firmą, która złożyła powyższe zgłoszenie, KPPT Sp. z o.o. rozpoczyna z dniem 16.10.2017 r. procedowanie zmierzające do podpisania umowy.  

Wyniki oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach Projektu „Powiślański Inkubator Przedsiębiorców”

Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. z o.o. informuje, że dnia 09.10.2017 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Powiślański Inkubator Przedsiębiorców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa. Ostateczna lista [...]

Przejdź do góry