Informujemy, iż w wyniku III naboru do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” dla  powiatu kwidzyńskiego i sztumskiego złożone zostały 33 Formularze rekrutacyjne.

Zgodnie z §6 Regulaminu  rekrutacji uczestników do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” przedstawiamy poniżej wyniki oceny formalnej złożonych Formularzy rekrutacyjnych.

Lista Formularzy rekrutacyjnych ocenionych pozytywnie pod względem formalnym:

01/RPO/PLGD/2022
02/RPO/PLGD/2022
03/RPO/PLGD/2022
04/RPO/PLGD/2022
05/RPO/PLGD/2022
06/RPO/PLGD/2022
07/RPO/PLGD/2022
08/RPO/PLGD/2022
09/RPO/PLGD/2022
10/RPO/PLGD/2022
11/RPO/PLGD/2022
12/RPO/PLGD/2022
13/RPO/PLGD/2022
14/RPO/PLGD/2022
15/RPO/PLGD/2022
16/RPO/PLGD/2022
17/RPO/PLGD/2022
18/RPO/PLGD/2022
19/RPO/PLGD/2022
20/RPO/PLGD/2022
22/RPO/PLGD/2022
23/RPO/PLGD/2022
24/RPO/PLGD/2022
25/RPO/PLGD/2022
26/RPO/PLGD/2022
27/RPO/PLGD/2022
28/RPO/PLGD/2022
30/RPO/PLGD/2022
31/RPO/PLGD/2022
32/RPO/PLGD/2022
33/RPO/PLGD/2022

Lista Formularzy rekrutacyjnych ocenionych negatywnie pod względem formalnym:

21/RPO/PLGD/2022
29/RPO/PLGD/2022