OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja, wsparcie pomostowe)

Zgodnie §5 pkt 20 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje, wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowe) w ramach projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” zamieszczamy poniżej OSTATECZNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ WNIOSKÓW (wskazanych do dofinansowania, rezerwowych oraz ocenionych negatywnie) w ramach naboru III: OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA 2022

Informacja o wynikach oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej – WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA

Zgodnie §5 pkt 19 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje, wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowe) w ramach projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” załączamy poniżej Wstępną listę rankingową wniosków (wskazanych do dofinansowania, rezerwowych oraz ocenionych negatywnie). WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA 2022 Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z §6 oraz §15 Regulaminu [...]

Informacja o wynikach oceny formalnej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja, wsparcie pomostowe)

Zgodnie Regulaminem przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje, wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowe) w ramach projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” przedstawiamy poniżej wyniki oceny formalnej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja, wsparcie pomostowe). Lista wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym: 01/WD/2022/K, 01/WP/2022/K 02/WD/2022/K, 02/WP/2022/K 03/WD/2022/K, 03/WP/2022/K 04/WD/2022/K, 04/WP/2022/K [...]

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja, wsparcie pomostowe) – termin i sposób składania

Zgodnie z §4 oraz §13 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje, wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowe) w ramach projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” informujemy, że składanie wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja, wsparcie pomostowe) wraz z Biznesplanem przez osoby zakwalifikowane do dalszego etapu uczestnictwa w projekcie [...]

Informacja o wynikach rekrutacji do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” (dla powiatu tczewskiego, malborskiego i starogardzkiego)

Informujemy, iż w wyniku III naboru do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” dla powiatu tczewskiego, malborskiego o starogardzkiego złożonych zostało 36 Formularzy rekrutacyjnych. Zgodnie z §6 Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” przedstawiamy poniżej wyniki oceny merytorycznej złożonych Formularzy rekrutacyjnych. Zgodnie z §8 Regulaminu rekrutacji osoby, które [...]

Informacja o wynikach rekrutacji do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” (dla powiatu kwidzyńskiego i sztumskiego)

Zgodnie z §6 oraz §7 Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” przedstawiamy poniżej listę Formularzy rekrutacyjnych osób z powiatu kwidzyńskiego i sztumskiego z pozytywną oceną Komisji rekrutacyjnej, które zakwalifikowały się do dalszego etapu uczestnictwa w projekcie: 01/RPO/PLGD/2022 02/RPO/PLGD/2022 03/RPO/PLGD/2022 04/RPO/PLGD/2022 05/RPO/PLGD/2022 06/RPO/PLGD/2022 07/RPO/PLGD/2022 08/RPO/PLGD/2022 09/RPO/PLGD/2022 10/RPO/PLGD/2022 11/RPO/PLGD/2022 12/RPO/PLGD/2022 13/RPO/PLGD/2022 [...]

Informacja o wynikach oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych (dla powiatu kwidzyńskiego, sztumskiego)

Informujemy, iż w wyniku III naboru do projektu "Wsparcie na starcie - zostań przedsiębiorcą" dla  powiatu kwidzyńskiego i sztumskiego złożone zostały 33 Formularze rekrutacyjne. Zgodnie z §6 Regulaminu  rekrutacji uczestników do projektu "Wsparcie na starcie - zostań przedsiębiorcą" przedstawiamy poniżej wyniki oceny formalnej złożonych Formularzy rekrutacyjnych. Lista Formularzy rekrutacyjnych ocenionych pozytywnie pod względem formalnym: [...]

Dokumenty rekrutacyjne do projektu pn. „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” – NABÓR III

Termin III naboru do projektu 01.02.2022 r. – 28.02.2022 r. . DOKUMENTY REKRUTACYJNE: REGULAMIN REKRUTACJI Wsparcie w starcie – zostań przedsiębiorcą /pdf/ Zał. 1 – Formularz rekrutacyjny /pdf/ /docx/ Zał. 2 – Karta oceny Formularza rekrutacyjnego /pdf/ . DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO: REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /pdf/ Zał. 1a – [...]

Przejdź do góry