Zgodnie z §6 oraz §7 Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” przedstawiamy poniżej listę Formularzy rekrutacyjnych osób z powiatu kwidzyńskiego i sztumskiego z pozytywną oceną Komisji rekrutacyjnej, które zakwalifikowały się do dalszego etapu uczestnictwa w projekcie:

01/RPO/PLGD/2022
02/RPO/PLGD/2022
03/RPO/PLGD/2022
04/RPO/PLGD/2022
05/RPO/PLGD/2022
06/RPO/PLGD/2022
07/RPO/PLGD/2022
08/RPO/PLGD/2022
09/RPO/PLGD/2022
10/RPO/PLGD/2022
11/RPO/PLGD/2022
12/RPO/PLGD/2022
13/RPO/PLGD/2022
14/RPO/PLGD/2022
15/RPO/PLGD/2022
16/RPO/PLGD/2022
17/RPO/PLGD/2022
18/RPO/PLGD/2022
19/RPO/PLGD/2022
20/RPO/PLGD/2022
22/RPO/PLGD/2022
23/RPO/PLGD/2022
24/RPO/PLGD/2022
25/RPO/PLGD/2022
26/RPO/PLGD/2022
27/RPO/PLGD/2022
28/RPO/PLGD/2022
30/RPO/PLGD/2022
31/RPO/PLGD/2022
33/RPO/PLGD/2022

Rezygnacja z dalszego uczestnictwa w projekcie:

32/RPO/PLGD/2022

Zgodnie z §8 Regulaminu rekrutacji osoby, które nie zakwalifikują się do dalszego etapu projektu i/lub nie zgadzają się z uzyskaną oceną mają prawo wniesienia pisemnego odwołania od decyzji Komisji rekrutacyjnej.

Odwołanie musi być złożone w formie papierowej (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Biurze Realizatora Projektu w terminie do 3 dni roboczych od dnia zamieszczenia wyników danego etapu rekrutacji na stronie internetowej oraz otrzymania powiadomienia drogą poczty elektronicznej za potwierdzeniem odbioru.