Informujemy, iż w wyniku III naboru do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” dla powiatu tczewskiego, malborskiego o starogardzkiego złożonych zostało 36 Formularzy rekrutacyjnych.

Zgodnie z §6 Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” przedstawiamy poniżej wyniki oceny merytorycznej złożonych Formularzy rekrutacyjnych.

Zgodnie z §8 Regulaminu rekrutacji osoby, które nie zakwalifikują się do udziału w projekcie i/lub nie zgadzają się z uzyskaną oceną mają prawo wniesienia pisemnego odwołania od decyzji Komisji.

Odwołanie musi być złożone w formie papierowej (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Biurze projektu w terminie do 3 dni roboczych od dnia zamieszczenia wyników danego etapu rekrutacji na stronie internetowej oraz otrzymania powiadomienia drogą poczty elektronicznej za potwierdzeniem odczytu.

Lista Formularzy rekrutacyjnych ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym:
01/FR/KZ/2022
02/FR/KZ/2022
03/FR/KZ/2022
04/FR/KZ/2022
05/FR/KZ/2022
06/FR/KZ/2022
07/FR/KZ/2022
08/FR/KZ/2022
09/FR/KZ/2022
10/FR/KZ/2022
11/FR/KZ/2022
12/FR/KZ/2022
13/FR/KZ/2022
14/FR/KZ/2022
15/FR/KZ/2022
16/FR/KZ/2022
17/FR/KZ/2022
19/FR/KZ/2022
20/FR/KZ/2022
22/FR/KZ/2022
23/FR/KZ/2022
24/FR/KZ/2022
26/FR/KZ/2022
27/FR/KZ/2022
28/FR/KZ/2022
29/FR/KZ/2022
30/FR/KZ/2022
31/FR/KZ/2022
32/FR/KZ/2022
33/FR/KZ/2022
34/FR/KZ/2022
35/FR/KZ/2022
36/FR/KZ/2022