Zgodnie §5 pkt 20 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje, wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowe) w ramach projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” zamieszczamy poniżej OSTATECZNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ WNIOSKÓW (wskazanych do dofinansowania, rezerwowych oraz ocenionych negatywnie) w ramach naboru III: