Dotacje na utworzenie działalności gospodarczej- przedłużony nabór do dnia 30.12.2016 r.

Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. z o.o. informuje, że nabór zgłoszeń do projektu „Powiślański Inkubator Przedsiębiorców został przedłużony do dnia 30.12.2016 r. Celem projektu jest efektywna mobilizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy z terenów powiatu kwidzyńskiego (Gmina Kwidzyn- obszar wiejski, Prabuty, Ryjewo, Gardeja, Sadlinki) i sztumskiego (Gmina Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie, Stary Dzierzgoń, [...]

Dotacje na utworzenie działalności gospodarczej- trwa nabór

Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. z o.o. informuje, że od dnia 5.12.2016 r. do 16.12.2016 r. trwa nabór zgłoszeń do projektu „Powiślański Inkubator Przedsiębiorców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa. Nabór do projektu jest ograniczony ilością [...]

Konkurs na stanowisko Członka Zarządu KPPT Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE   Rada Nadzorcza Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Sp. z o.o.  Górki 3A, 82-500 Kwidzyn ogłasza konkurs na stanowisko Członka Zarządu Spółki     Wymagania niezbędne :   Kandydat na Członka Zarządu Spółki powinien :                        1) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych,                      2) [...]

Pytania i odpowiedzi do ogłoszeń KPPT Sp. z o.o. – sprzedaż działek KPPT

1) Regulamin sprzedaży, Część: Sposób i zasady sprzedaży... do pkt.8 odnośnie zobowiązania do współpracy z Zarządzającymi - co konkretnie miałoby to oznaczać, czy jest spis z zakresu tej  współpracy ? Spółka, przez współpracę z Zarządzającym  miała na myśli zapisy kolejnego rozdziału - Zasady funkcjonowania Inwestorów na terenie KPPT. Współpraca dotyczy w szczególności takich kosztów jak: [...]

08.12.2016 Kwidzyński Park Przemysłowo – Technologiczny – szkolenie organizowane przez izbę skarbową.

„Pracodawcy Pomorza”, Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku serdecznie Państwa zapraszają na bezpłatne szkolenie z zakresu: Jednolity Plik Kontrolny, Wszczęcie i prowadzenie kontroli podatkowej w świetle przepisów ustawy o Swobodzie  działalności gospodarczej i ustawy Ordynacja podatkowa, Nowe pełnomocnictwa do spraw podatkowych. Termin: 8 grudnia 2016r. godz. 10.00 Miejsce spotkania: Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o., Górki [...]

Przejdź do góry