Dotacje na utworzenie działalności gospodarczej- przedłużony nabór do dnia 30.12.2016 r.

Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. z o.o. informuje, że nabór zgłoszeń do projektu „Powiślański Inkubator Przedsiębiorców został przedłużony do dnia 30.12.2016 r. Celem projektu jest efektywna mobilizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy z terenów powiatu kwidzyńskiego (Gmina Kwidzyn- obszar wiejski, Prabuty, Ryjewo, Gardeja, Sadlinki) i sztumskiego (Gmina Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie, Stary Dzierzgoń, [...]

Dotacje na utworzenie działalności gospodarczej- trwa nabór

Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. z o.o. informuje, że od dnia 5.12.2016 r. do 16.12.2016 r. trwa nabór zgłoszeń do projektu „Powiślański Inkubator Przedsiębiorców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa. Nabór do projektu jest ograniczony ilością [...]

Konkurs na stanowisko Członka Zarządu KPPT Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE   Rada Nadzorcza Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Sp. z o.o.  Górki 3A, 82-500 Kwidzyn ogłasza konkurs na stanowisko Członka Zarządu Spółki     Wymagania niezbędne :   Kandydat na Członka Zarządu Spółki powinien :                        1) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych,                      2) [...]

Przejdź do góry