Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony ustny w dniu 15 lutego 2018r. na sprzedaż terenów inwestycyjnych stanowiących własność KPPT Sp. z o.o.położonych w miejscowości Górki 3A, w gminie Kwidzyn

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż terenów inwestycyjnych stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie geodezyjnym Górki pomiędzy drogą wojewódzką nr 521, rzeką Liwą i terenem kolejowym, o następujących nr ewidencyjnych działek: działka nr 249/36,o pow. 2.600 m2 , cena wywoławcza netto: 71 682,00 zł, wadium: 7 200,00 zł działka nr 249/6, o pow. [...]

Informacja o odwołaniu pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż terenów inwestycyjnych stanowiących własność KPPT sp. z o.o. w dniu 7 lutego 2017

Zgodnie z art. 38 ust.4 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2417 z późn. zm.), Zarząd KPPT sp. z o.o. odwołuje pierwszy przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż terenów inwestycyjnych stanowiących własność KPPT sp. z o.o. ogłoszony na dzień 7 [...]

Pierwszy przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż terenów inwestycyjnych stanowiących własność KPPT Sp. z o.o.

Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. ogłasza  pierwszy przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż terenów inwestycyjnych stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w miejscowości Górki 3A, w gminie Kwidzyn 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż terenów inwestycyjnych stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie geodezyjnym Górki pomiędzy drogą wojewódzką nr 521, rzeką Liwą i terenem kolejowym, o [...]

Wyniki naboru 7 (z pośrednim terminem zamknięcia 30.11.2017) do CEO KPPT

Zarząd KPPT Sp. z o.o. informuje, że w wyniku naboru prowadzonego w dniach 10.08-31.12.2017 (nabór siódmy) z pośrednim terminem zamknięcia: 30.11.2017 r. akceptację przyjęcia do CEO KPPT uzyskały następujące zgłoszenia kandydatów: D/N7/Z2 Z firmami, które złożyły powyższe zgłoszenia, KPPT Sp. z o.o. rozpoczyna z dniem 05.12.2017 r. procedowanie zmierzające do podpisania umowy.

Przejdź do góry