Wyniki naboru 6 (z pośrednim terminem zamknięcia 31.03.2017) do Inkubatora KPPT

Zarząd KPPT Sp. z o.o. informuje, że w wyniku naboru prowadzonego w dniach 15.02-30.06.2017 (nabór szósty) z pośrednim terminem zamknięcia: 31.03.2017 r. akceptację przyjęcia do Inkubatora Przedsiębiorczości KPPT uzyskały następujące zgłoszenia kandydatów: INK/N6/Z1 Z firmą, która złożyła powyższe zgłoszenie, KPPT Sp. z o.o. rozpoczyna z dniem 22.03.2017 r. procedowanie zmierzające do podpisania umowy.  

Informacja o wyborze wykonawcy

Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. Z o.o. w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 17.03.2017 r. na świadczenie usługi eksperckiej realizowanej w ramach projektu pn. „Powiślański Inkubator Przedsiębiorców” poniżej przedstawia informację o wyborze wykonawcy.               Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Powiślański Inkubator Przedsiębiorców”

Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi eksperckiej realizowanej w ramach projektu pn. „Powiślański Inkubator Przedsiębiorców”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa.  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego [...]

Informacja o wyborze wykonawcy

Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. Z o.o. w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 06.03.2017 r. na świadczenie usługi eksperckiej realizowanej w ramach projektu pn. „Powiślański Inkubator Przedsiębiorców” poniżej przedstawia informację o wyborze wykonawcy.

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. – zapytanie ofertowe

Górki dnia 14.03.2017  ZAPYTANIE OFERTOWE  RADA NADZORCZA Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Sp. z o.o. Górki 3A, 82-500 Kwidzyn (zwana dalej „Zamawiającym”)   zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Sp. z o.o. za rok 2016 oraz sporządzenie pisemnej opinii [...]

Oferta pracy – Obsługa Biura KPPT

Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny (KPPT) poszukuje pracownika na stanowisko: Obsługa Biura KPPT Główne zadania na stanowisku pracy : Prowadzenie Biura KPPT, w tym: przyjmowanie interesariuszy/ Klientów  KPPT, odbieranie dokumentów, obsługa bieżącej korespondencji KPPT wyjściowa i wejściowa, prowadzenie dokumentacji Klientów KPPT, obsługa Klientów Wirtualnego Biura, przygotowywanie dokumentów związanych z działalnością KPPT, inne wynikające z bieżącego [...]

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Powiślański Inkubator Przedsiębiorców”

Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi eksperckiej realizowanej w ramach projektu pn. „Powiślański Inkubator Przedsiębiorców”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa.  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego [...]

Przejdź do góry