Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja, wsparcie pomostowe) – termin i sposób składania

Zgodnie z §4 oraz §13 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje, wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowe) w ramach projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” informujemy, że składanie wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja, wsparcie pomostowe) wraz z Biznesplanem przez osoby zakwalifikowane do dalszego etapu uczestnictwa w projekcie [...]

Informacja o wynikach rekrutacji do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” (dla powiatu tczewskiego, malborskiego i starogardzkiego)

Informujemy, iż w wyniku III naboru do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” dla powiatu tczewskiego, malborskiego o starogardzkiego złożonych zostało 36 Formularzy rekrutacyjnych. Zgodnie z §6 Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” przedstawiamy poniżej wyniki oceny merytorycznej złożonych Formularzy rekrutacyjnych. Zgodnie z §8 Regulaminu rekrutacji osoby, które [...]

Informacja o wynikach rekrutacji do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” (dla powiatu kwidzyńskiego i sztumskiego)

Zgodnie z §6 oraz §7 Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” przedstawiamy poniżej listę Formularzy rekrutacyjnych osób z powiatu kwidzyńskiego i sztumskiego z pozytywną oceną Komisji rekrutacyjnej, które zakwalifikowały się do dalszego etapu uczestnictwa w projekcie: 01/RPO/PLGD/2022 02/RPO/PLGD/2022 03/RPO/PLGD/2022 04/RPO/PLGD/2022 05/RPO/PLGD/2022 06/RPO/PLGD/2022 07/RPO/PLGD/2022 08/RPO/PLGD/2022 09/RPO/PLGD/2022 10/RPO/PLGD/2022 11/RPO/PLGD/2022 12/RPO/PLGD/2022 13/RPO/PLGD/2022 [...]

Informacja o wynikach oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych (dla powiatu kwidzyńskiego, sztumskiego)

Informujemy, iż w wyniku III naboru do projektu "Wsparcie na starcie - zostań przedsiębiorcą" dla  powiatu kwidzyńskiego i sztumskiego złożone zostały 33 Formularze rekrutacyjne. Zgodnie z §6 Regulaminu  rekrutacji uczestników do projektu "Wsparcie na starcie - zostań przedsiębiorcą" przedstawiamy poniżej wyniki oceny formalnej złożonych Formularzy rekrutacyjnych. Lista Formularzy rekrutacyjnych ocenionych pozytywnie pod względem formalnym: [...]

Mikrogranty B+R dla pomorskich przedsiębiorstw

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza serdecznie zaprasza pomorskich przedsiębiorców na spotkanie informacyjne mające na celu przedstawienie możliwości aplikowania o bezzwrotne wsparcie na zakup usług badawczo - rozwojowych o wartości do 200 tys. zł. "μGranty B+R dla przedsiębiorstw" to regionalny program dofinansowania usług B+R, realizowany przez Excento Sp. z o.o. (spółka celowa Politechniki Gdańskiej) w partnerstwie [...]

Przejdź do góry