Strona główna/Justyna Piasecka

About Justyna Piasecka

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Justyna Piasecka has created 49 blog entries.

Informacja o wynikach rekrutacji do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” (w powiecie kwidzyńskim)

Zgodnie z §7 Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” przedstawiamy poniżej listę Formularzy rekrutacyjnych osób z pozytywną oceną Komisji rekrutacyjnej, które zakwalifikowały się do dalszego etapu uczestnictwa w projekcie: 01/RPO/PLGD/2020 02/RPO/PLGD/2020 03/RPO/PLGD/2020 04/RPO/PLGD/2020 05/RPO/PLGD/2020 06/RPO/PLGD/2020 08/RPO/PLGD/2020 09/RPO/PLGD/2020 11/RPO/PLGD/2020 12/RPO/PLGD/2020 13/RPO/PLGD/2020 14/RPO/PLGD/2020 15/RPO/PLGD/2020 16/RPO/PLGD/2020 17/RPO/PLGD/2020 18/RPO/PLGD/2020 19/RPO/PLGD/2020 20/RPO/PLGD/2020 21/RPO/PLGD/2020 22/RPO/PLGD/2020 23/RPO/PLGD/2020 [...]

Dokumenty dot. przyznania wsparcia finansowego na powiat kwidzyński – WERSJE EDYTOWALNE

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA: REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Zał 1b - Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na powiat kwidzyński Zał 2 - Biznesplan Zał 3b - Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego na powiat kwidzyński Zał 4 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis Zał 5 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis [...]

Informacja o wynikach oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych (w powiecie kwidzyńskim)

Informujemy, iż w wyniku I naboru do projektu "Wsparcie na starcie - zostań przedsiębiorcą" w powiecie kwidzyńskim złożonych zostało 37 Formularzy rekrutacyjnych. W tym, do Biura Realizatora Projektu, wpłynęła 1 rezygnacja z dalszego udziału w projekcie. Zgodnie z §6 Regulaminu  rekrutacji uczestników do projektu "Wsparcie na starcie - zostań przedsiębiorcą" przedstawiamy poniżej wyniki oceny formalnej [...]

Ogłoszenie o 11 naborze zgłoszeń kandydatów do wynajmu powierzchni biurowej w KPPT (CEO)

Ogłoszenie o naborze zgłoszeń kandydatów do wynajmu powierzchni biurowej w KPPT Spółka KPPT ogłasza 11 nabór zgłoszeń na wynajem powierzchni biurowej w KPPT w Centrum Energii Odnawialnej oferującym miejsca dla podmiotów wspierających działalność małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) . Pomieszczenia biurowe (Miejsca) mieszczą się w kompleksie obiektów Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego położonego w Górkach 3A [...]

Dotacja na założenie firmy – POWIAT TCZEWSKI

Informujemy, iż w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie na starcie - zostań przedsiębiorcą" do 30 września 2020 r. trwa nabór formularzy rekrutacyjnych w powiecie TCZEWSKIM. Projekt skierowany jest do osób po 30 roku życia, pozostających bez pracy, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą. Do udziału w projekcie zapraszamy również osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na [...]

Wydłużenie naboru Formularzy rekrutacyjnych w POWIECIE TCZEWSKIM

Zgodnie z §6 pkt 14 Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu pn. "Wsparcie na starcie - zostań przedsiębiorcą" informujemy, iż termin naboru Formularzy rekrutacyjnych w powiecie tczewskim ulega wydłużeniu - dokumenty można składać do 30 września 2020 r. Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami (Formularz rekrutacyjny, karta oceny formularza rekrutacyjnego) dostępny jest na stronie Stowarzyszenia KOLORY ŻYCIA [...]

Drugi przetarg nieograniczony ustny w dniu 12.10.2020 r. na sprzedaż terenów inwestycyjnych KPPT

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż terenów inwestycyjnych stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie geodezyjnym Górki pomiędzy drogą wojewódzką nr 521, rzeką Liwą i terenem kolejowym, o następujących nr ewidencyjnych działek: działka nr 249/5, o pow. 5 225 m2, cena wywoławcza netto: 155 810,00 zł, wadium: 15 600,00 zł; działka nr 249/22, o pow. 14 730 [...]

Wydłużenie naboru Formularzy rekrutacyjnych w POWIECIE TCZEWSKIM

Zgodnie z §6 pkt 14 Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu pn. "Wsparcie na starcie - zostań przedsiębiorcą" informujemy, iż termin naboru Formularzy rekrutacyjnych w powiecie tczewskim ulega wydłużeniu - dokumenty można składać do 15 września 2020 r. Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami (Formularz rekrutacyjny, karta oceny formularza rekrutacyjnego) dostępny jest na stronie Stowarzyszenia KOLORY ŻYCIA [...]

Go to Top