Ogłoszenie o 10 naborze zgłoszeń kandydatów do wynajmu powierzchni biurowej w KPPT (INK)

Ogłoszenie o 10 naborze zgłoszeń firm chcących ubiegać się o przyjęcie do Inkubatora Przedsiębiorczości Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego (Inkubatora KPPT)  KPPT Sp. z o.o., jako Instytucja Zarządzająca  Kwidzyńskim Parkiem Przemysłowo- Technologicznym, ogłasza dziesiąty nabór (nabór 10)  zgłoszeń firm chcących ubiegać się o przyjęcie do Inkubatora Przedsiębiorczości KPPT. I. Okres trwania naboru i przyjmowanie zgłoszeń: Ogłaszany nabór [...]

Spotkanie informacyjne dot. konkursu w ramach Poddziałania 6.2.2. „Rozwój usług społecznych” RPO WP

22 stycznia 2020 r., w godzinach 11:00 – 13:30 w siedzibie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego (KPPT), Górki 3A, 82-500 Kwidzyn odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące aktualnego konkursu w ramach Poddziałania 6.2.2. „Rozwój usług społecznych” RPO WP. W ramach przedmiotowego poddziałania możliwa jest realizacja wsparcia ukierunkowanego na: - zwiększenie dostępu do usług społecznych, skierowanych do [...]

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. – zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE    RADA NADZORCZA Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Sp. z o.o. Górki 3A, 82-500 Kwidzyn (zwana dalej „Zamawiającym”)    zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Sp. z o.o. za rok obrotowy 2019 oraz [...]

Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT przeznaczonych do sprzedaży

Zarząd Spółki KPPT Sp. z o.o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego Sp. z o.o. przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży: - położone w obrębie geodezyjnym Górki, gmina Kwidzyn o następujących numerach ewidencyjnych: działka nr 249/1, działka 249/2, działka nr 249/5, [...]

Konsultacje indywidualne w KPPT na temat pozyskania środków unijnych

Z Funduszami Europejskimi plany na 2020 rok mogą stać się rzeczywistością! Zapraszamy osoby fizyczne, przedsiębiorców oraz wszystkie osoby zainteresowane do zgłaszania się na konsultacje indywidualne do KPPT z zakresu pozyskania środków unijnych w formie dotacji i pożyczki na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej. Pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego podpowiedzą z jakich źródeł finansowania można skorzystać w 2020 roku. Konsultacje odbędą się [...]

Spotkanie organizacyjne na temat zakładania działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku oraz Kwidzyński Park Przemysłowo - Technologiczny zapraszają na spotkanie informacyjne, organizowane w dniu 12 grudnia 2019 r., mające na celu przedstawienie kompleksowej wiedzy na temat zakładania działalności gospodarczej przy wsparciu z Funduszy Europejskich. Spotkanie informacyjne jest skierowane do osób poniżej 30 roku życia. Termin i miejsce spotkania: Spotkanie [...]

Konsultacje indywidualne w KPPT na temat pozyskania środków unijnych

Zapraszamy osoby fizyczne oraz przedsiębiorców do zgłaszania się na konsultacje indywidualne do KPPT z zakresu: pozyskania środków unijnych w formie dotacji na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej. pozyskania środków unijnych w formie pożyczek na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej (oprocentowanie od 0,93% w skali roku, brak prowizji). Informacji udzielają pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego [...]