Informacja o wyborze wykonawcy – przyłączenie instalacji OZE do sieci

Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. z o.o. w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 21.08.2017 r. o przyłączenie instalacji OZE do sieci informuje, że w postępowaniu została wybrana oferta złożona przez: P.P.H.U. JACEK ul. Kwiatowa 32, 87-100 Toruń NIP: 879 112 51 32 Dziękujemy innym oferentom za udział w złożeniu ofert.

System Wspierania Eksportu w Województwie Pomorskim Pomorski Broker Eksportowy- Spotkanie informacyjne

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące Projektu "Pomorski Broker Eksportowy", które odbędzie się dnia 8 września 2017 r. w KWIDZYŃSKIM PARKU PRZEMYSŁOWO- TECHNOLOGICZNYM Sp. z o.o., GÓRKI 3A o godz. 10 00 , sala nr 2. Pomorski Broker Eksportowy (PBE) to projekt wsparcia działań eksportowych firm z siedzibą w województwie pomorskim zaplanowany na lata 2016–2023. Jego głównym [...]

Zmiana Regulaminów KPPT i CEO

KPPT Sp. z o.o. informuje o  zmianie  Regulaminu KPPT oraz Regulaminu CEO. Aktualne wersje Regulaminów zastępują wersje dotychczas obowiązujące zamieszczone na stronie internetowej KPPT.

Nabór 7 do Inkubatora Przedsiębiorczości KPPT

Ogłoszenie o 7 naborze zgłoszeń firm chcących ubiegać się o przyjęcie do Inkubatora Przedsiębiorczości Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego (Inkubatora KPPT)  KPPT Sp. z o.o., jako Instytucja Zarządzająca  Kwidzyńskim Parkiem Przemysłowo- Technologicznym  ogłasza siódmy nabór ( nabór 7)  zgłoszeń firm chcących ubiegać się o przyjęcie do Inkubatora Przedsiębiorczości KPPT. Okres trwania naboru i przyjmowanie zgłoszeń: Ogłaszany nabór [...]

Nabór 7 do KPPT

Ogłoszenie o naborze zgłoszeń kandydatów do wynajmu powierzchni biurowej w KPPT Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny ogłasza 7 nabór  na zasiedlenie ostatnich wolnych miejsc w KPPT (poza Inkubatorem) o powierzchni: 61,93m2 ( D13) i 26,32m2 ( D 15). Przestrzenie dla podmiotów wspierających MŚP mieszczą się w kompleksie budynków o wysokim standardzie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego w Górkach [...]

Ogłoszenie o naborze zgłoszeń podmiotów zainteresowanych wynajmem powierzchni w KPPT przeznaczonej na prowadzenie działalności edukacyjnej

KPPT Sp. z o.o. jako podmiot zarządzający Kwidzyńskim Parkiem Przemysłowo- Technologicznym (KPPT) ogłasza nabór zgłoszeń na wynajem powierzchni dla celów prowadzenia działalności edukacyjnej  w zakresie następujących działań edukacyjnych : odnawialne źródła energii, energoefektywność i poszanowanie energii, , kształtowanie postaw przyjaznych środowisku ( działania preferowane), budowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy, takich jak porozumiewanie się w językach [...]

Przejdź do góry