Trendy biznesowe, modele biznesowe – czy wybrać i który wybrać?

Zapraszamy wszystkich na spotkanie, które odbędzie się 7 lutego 2020 r. w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym o godzinie 18.30 . Spotkanie będzie miało temat biznesowy, ale jest ono kierowane nie tylko do przedsiębiorców. Każdy znajdzie tu dla siebie wartościową wiedzę. A może po naszym spotkaniu wpadniesz na pomysł na jakiś biznes?

Konsultacje indywidualne w KPPT na temat pozyskania środków unijnych

Z Funduszami Europejskimi plany na 2020 rok mogą stać się rzeczywistością! Zapraszamy osoby fizyczne, przedsiębiorców oraz wszystkie osoby zainteresowane do zgłaszania się na konsultacje indywidualne do KPPT z zakresu pozyskania środków unijnych w formie dotacji i pożyczki na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej. Pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego podpowiedzą z jakich źródeł finansowania można skorzystać w 2020 roku. Konsultacje odbędą się [...]

Ogłoszenie o 10 naborze zgłoszeń kandydatów do wynajmu powierzchni biurowej w KPPT (CEO)

Ogłoszenie o naborze zgłoszeń kandydatów do wynajmu powierzchni biurowej w KPPT (CEO) W związku ze zwolnionym miejscem (D7 o pow. 26,44 m2) w  Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym (poza Inkubatorem Przedsiębiorczości), Spółka KPPT ogłasza 10 nabór zgłoszeń na wynajem powierzchni biurowej  w KPPT. Miejsca dla podmiotów wspierających działalność małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) mieszczą się w kompleksie [...]

Ogłoszenie o 10 naborze zgłoszeń kandydatów do wynajmu powierzchni biurowej w KPPT (INK)

Ogłoszenie o 10 naborze zgłoszeń firm chcących ubiegać się o przyjęcie do Inkubatora Przedsiębiorczości Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego (Inkubatora KPPT)  KPPT Sp. z o.o., jako Instytucja Zarządzająca  Kwidzyńskim Parkiem Przemysłowo- Technologicznym, ogłasza dziesiąty nabór (nabór 10)  zgłoszeń firm chcących ubiegać się o przyjęcie do Inkubatora Przedsiębiorczości KPPT. I. Okres trwania naboru i przyjmowanie zgłoszeń: Ogłaszany nabór [...]

Spotkanie informacyjne dot. konkursu w ramach Poddziałania 6.2.2. „Rozwój usług społecznych” RPO WP

22 stycznia 2020 r., w godzinach 11:00 – 13:30 w siedzibie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego (KPPT), Górki 3A, 82-500 Kwidzyn odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące aktualnego konkursu w ramach Poddziałania 6.2.2. „Rozwój usług społecznych” RPO WP. W ramach przedmiotowego poddziałania możliwa jest realizacja wsparcia ukierunkowanego na: - zwiększenie dostępu do usług społecznych, skierowanych do [...]

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. – zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE    RADA NADZORCZA Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Sp. z o.o. Górki 3A, 82-500 Kwidzyn (zwana dalej „Zamawiającym”)    zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Sp. z o.o. za rok obrotowy 2019 oraz [...]

Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT przeznaczonych do sprzedaży

Zarząd Spółki KPPT Sp. z o.o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego Sp. z o.o. przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży: - położone w obrębie geodezyjnym Górki, gmina Kwidzyn o następujących numerach ewidencyjnych: działka nr 249/1, działka 249/2, działka nr 249/5, [...]

Przejdź do góry