1201, 2021

Wyniki naboru 11 (z terminem zamknięcia: 31.12.2020 r.) do CEO KPPT

Zarząd KPPT Sp. z o.o. informuje, że w wyniku naboru prowadzonego w dniach 18.09.2020 r. do 31.12.2020 r. (nabór jedenasty) z terminem zamknięcia 31.12.2020 r., akceptację przyjęcia do CEO w KPPT (pod warunkiem dostępności powierzchni) uzyskały następujące zgłoszenia kandydatów: D/N11/Z/Z1 D/N11/Z/Z2 ZAŁĄCZNIK: wyniki naboru 11 (zamknięcie naboru 2020.12.31) - CEO KPPT

1412, 2020

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. – zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE RADA NADZORCZA Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Sp. z o.o. Górki 3A, 82-500 Kwidzyn (zwana dalej „Zamawiającym”) zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Sp. z o.o. za rok obrotowy 2020 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Sp. z o.o. 2. Od biegłego rewidenta oczekujemy: a. przedłożenia opinii i raportu w 3 [...]

2011, 2020

Drugi przetarg nieograniczony ustny w dniu 21.12.2020 r. na sprzedaż terenów inwestycyjnych KPPT

Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. ogłasza drugi przetarg nieograniczony ustny w dniu 21 grudnia 2020 r. na sprzedaż terenów inwestycyjnych stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w miejscowości Górki 3A, w gminie Kwidzyn 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż terenów inwestycyjnych stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie geodezyjnym Górki pomiędzy drogą wojewódzką nr 521, rzeką Liwą i terenem kolejowym, o następujących nr ewidencyjnych działek: działka nr 249/2, o pow. 14 070 m2, cena wywoławcza netto: 419 567,00 zł, wadium: 42 000,00 zł; dla których Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr [...]

2610, 2020

Webinar: „Rozwijaj się dzięki Funduszom Unijnym! Konkursy i projekty dla pomorskich firm”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na bezpłatne webinarium w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości organizowane w dniu 18 listopada 2020 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców. Podczas spotkania przedstawione zostaną aktualne możliwości wraz z omówieniem wybranych projektów/programów m.in.: SPEKTRUM Pomorski System Usług Doradczych -  umożliwienie przedsiębiorstwom realizacji planów rozwojowych za pośrednictwem usług doradczych. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim - Pomorski Broker Eksportowy – projekt oferujący m.in. granty na udział mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w międzynarodowych targach i innych wydarzeniach gospodarczych. Invest In Pomerania -  granty na uzbrojenie terenów  inwestycyjnych – projekt [...]

1809, 2020

Ogłoszenie o 11 naborze zgłoszeń kandydatów do wynajmu powierzchni biurowej w KPPT (CEO)

Ogłoszenie o naborze zgłoszeń kandydatów do wynajmu powierzchni biurowej w KPPT Spółka KPPT ogłasza 11 nabór zgłoszeń na wynajem powierzchni biurowej w KPPT w Centrum Energii Odnawialnej oferującym miejsca dla podmiotów wspierających działalność małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) . Pomieszczenia biurowe (Miejsca) mieszczą się w kompleksie obiektów Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego położonego w Górkach 3A przy drodze wojewódzkiej 521 na trasie Kwidzyn- Prabuty. Odległość od centrum Kwidzyna 1,5 km.  KPPT oferuje do wynajęcia Podmiotom wspierającym MŚP, w szczególności działających w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), powierzchnie biurowe w budynku D (budynek główny KPPT).  W infrastrukturze zapewniono dostęp do Internetu i [...]

1509, 2020

Dotacja na założenie firmy – POWIAT TCZEWSKI

Informujemy, iż w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie na starcie - zostań przedsiębiorcą" do 30 września 2020 r. trwa nabór formularzy rekrutacyjnych w powiecie TCZEWSKIM. Projekt skierowany jest do osób po 30 roku życia, pozostających bez pracy, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą. Do udziału w projekcie zapraszamy również osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, imigrantów (w tym osoby polskiego pochodzenia) oraz reemigrantów. W ramach projektu oferujemy: diagnozę doradcy zawodowego wsparcie szkoleniowe oraz doradztwo indywidualne dotację inwestycyjną w kwocie 23.050,00 zł wsparcie pomostowe max. 2.600,00 [...]

1109, 2020

Drugi przetarg nieograniczony ustny w dniu 12.10.2020 r. na sprzedaż terenów inwestycyjnych KPPT

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż terenów inwestycyjnych stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie geodezyjnym Górki pomiędzy drogą wojewódzką nr 521, rzeką Liwą i terenem kolejowym, o następujących nr ewidencyjnych działek: działka nr 249/5, o pow. 5 225 m2, cena wywoławcza netto: 155 810,00 zł, wadium: 15 600,00 zł; działka nr 249/22, o pow. 14 730 m2, cena wywoławcza netto: 135 000,00 zł, wadium: 13 500,00 zł; dla których Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1I/00041385/6. 2. Szczegółowy opis nieruchomości: L.p. Położenie Nr działki Powierzchnia (w ha) Nr księgi wieczystej Cena nieruchomości netto Opis nieruchomości 1. Obr. [...]

3108, 2020

Pracodawca w dobie pandemii

Pracodawca w dobie pandemii   Pracodawcy Pomorza wraz z MGS LAW Kancelarią Radców Prawnych Mądry, Sznycer, Sambożuk zapraszają na spotkanie pt. „Pracodawca w dobie pandemii” 3 września br. o godz. 10.30 Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny, sala C1 04 (Górki 3A). W programie spotkanie: Słowo wstępne - Tomasz Limon, Prezes Zarządu "Pracodawców Pomorza" Prezentacja omawiająca następującą problematykę: aktualnie dostępne dofinansowania dla przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, dofinansowania do wynagrodzeń pracowniczych, wykonywanie zobowiązań umownych przez przedsiębiorców w czasie pandemii, koronawirus, a zwolnienia pracownicze, prawa i obowiązki pracowników w czasie pandemii, organizacja pracy w czasie pandemii- jak przygotować się na drugi lockdown. Przedstawione [...]

1308, 2020

Dotacja na założenie firmy

Kwidzyński Park - Przemysłowo - Technologiczny rozpoczął realizację projektu pn. "Wsparcie na starcie - zostań przedsiębiorcą". Projekt skierowany jest do osób po 30 roku życia, pozostających bez pracy, zamieszkałych w powiecie kwidzyńskim, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą. Do udziału w projekcie zapraszamy również osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, imigrantów (w tym osoby polskiego pochodzenia) oraz reemigrantów. W ramach projektu oferujemy: diagnozę doradcy zawodowego wsparcie szkoleniowe oraz doradztwo indywidualne dotację inwestycyjną w kwocie 23.050,00 zł wsparcie pomostowe max. 2.600,00 zł przez okres 6-12 m-cy [...]

806, 2020

30 milionów na dotacje dla pomorskich firm z branży „czasu wolnego” – rusza specjalny konkurs!

Samorząd Województwa Pomorskiego ogłasza 5 czerwca konkurs dla pomorskich mikro i małych firm turystycznych dając im możliwość pozyskania na swój projekt do ćwierć miliona złotych bezzwrotnej dotacji.  Minimum 30 milionów dla mikro i małych firm z branży „czasu wolnego” na niwelowanie negatywnych skutków epidemii COVID-19. Wnioski będą przyjmowane przez Agencję Rozwoju Pomorza już od 24 czerwca do wyczerpania środków. Od 8 do 22 czerwca istnieje możliwość przetestowania projektów w Generatorze Wniosków. Dla kogo? W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie mikro i mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę w Województwie Pomorskim prowadzący działalność gospodarczą w tzw. „branżach przemysłu czasu wolnego”. Są to między innymi: [...]

2005, 2020

Pożyczka Płynnościowa dla MŚP

Pożyczka Płynnościowa przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które potwierdzą negatywne skutki w prowadzonej działalności gospodarczej lub konieczność dostosowania przedsiębiorstwa w związku z nadzwyczajną sytuacją epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i które nie znajdowały się w ciężkiej sytuacji finansowej, przed wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego. Maksymalna kwota, to 150 tys. zł, oprocentowanie wynosi 0 %. Pożyczkę można spłacać nawet przez 5 lat. Możliwa karencja w spłacie do 12 m-cy. Brak opłat i prowizji. Pożyczkę Płynnościową można przeznaczyć na utrzymanie działalności gospodarczej i zapewnienie płynności finansowej (w tym na kapitał obrotowy). Wnioski o pożyczkę można składać w Pomorskim Funduszu [...]

705, 2020

Pierwszy przetarg nieograniczony ustny w dniu 08.07.2020 r. na sprzedaż terenów inwestycyjnych KPPT

Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony ustny w dniu 8 lipca 2020 r. na sprzedaż terenów inwestycyjnych stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w miejscowości Górki 3A, w gminie Kwidzyn 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż terenów inwestycyjnych stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie geodezyjnym Górki pomiędzy drogą wojewódzką nr 521, rzeką Liwą i terenem kolejowym, o następujących nr ewidencyjnych działek: 1) działka nr 249/29, o pow. 19 679 m2, cena wywoławcza netto: 586 828,00 zł, wadium: 59 000,00 zł; 2) działka nr 249/22, o pow. 14 730 m2, cena wywoławcza netto: 269 854,00 zł, wadium: [...]

2404, 2020

Pomoc dla przedsiębiorców – formy wsparcia realizowane przez PUP w Kwidzynie

Od 15 kwietnia powiatowe urzędy pracy mają możliwość uruchamiania naborów wniosków na kolejne formy wsparcia w ramach pakietu tarczy antykryzysowej przyjętej tzw. specustawą. Jest to pomoc finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla: przedsiębiorców, którzy zanotowali spadek obrotów gospodarczych - w formie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne (art. 15 zzb specustawy); przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniających pracowników, którzy zanotowali spadek obrotów gospodarczych - w formie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15 zzc specustawy); organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o [...]

2004, 2020

Koronawirus – samorząd województwa uruchomił specjalną stronę dla pomorskich firm

Samorząd Województwa Pomorskiego uruchomił stronę internetową dla przedsiębiorców i firm z naszego regionu, które zostały dotknięte skutkami epidemii. Strona ma być narzędziem skupiającym informacje o wszystkich formach dostępnego obecnie wsparcia. Strona jest dostępna pod adresem www.pomocdlafirm.pomorskie.eu Na stronie dostępne są informacje na temat wsparcia  dla firm oferowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w postaci dopłat do wynagrodzeń pracowniczych w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy  w sytuacji spadku obrotów gospodarczych. Strona pomocdlafirm.pomorskie.eu to również miejsce, gdzie można uzyskać informacje jak skorzystać ze wparcia oferowanego przez Pomorski Fundusz Pożyczkowy oraz Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych m.in. w ramach środków w [...]