803, 2024

Konsultacje indywidualne w KPPT nt. możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich

Bezpłatne konsultacje dostępne są dla wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne czy wspólnoty mieszkaniowe. Najbliższy dyżur specjalisty ds. Funduszy Europejskich odbędzie się 13 marca 2024 r. w godz. 10:00-15:00 w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym, Górki 3A - zapisy telefoniczne pod numerem 55 619 31 51. Za organizację dyżuru odpowiada: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku ul. Grunwaldzka 22/2 82-200 Malbork tel. 665 333 780, 665 333 790 e-mail: pife.malbork@koloryzycia.org.pl Serdecznie zapraszamy! Więcej [...]

503, 2024

Piąty pisemny przetarg nieograniczony na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

OGŁOSZENIE O PRZETARGU – ZNAK: PN/01/03/2024 z dnia 5 marca 2024 roku Zarząd „Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego” Sp. z o.o. z siedzibą w Górkach (82-500 Kwidzyn) ogłasza piąty pisemny przetarg nieograniczony na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa – znak: PN/01/03/2024 I.ORGANIZATOR PRZETARGU - NAZWA I ADRES, DANE KONTAKTOWE. a)Organizator przetargu: „Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny” Sp. z o.o. z siedzibą w Górkach, gm. Kwidzyn b)Adres: Górki 3A, 82-500 Kwidzyn c)REGON: 220249083 d)NIP: 5811879158 e)Numer telefonu : +48 55 619 31 51 f)E-mail: sekretariat@kppt.pl g)Strona internetowa Organizatora – www.kppt.pl h)Godziny urzędowania: 8:00 – 16:00 ( z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt ustawowo [...]

1001, 2024

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. – zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE RADA NADZORCZA Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Sp. z o.o. Górki 3A, 82-500 Kwidzyn (zwana dalej „Zamawiającym”) zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Sp. z o.o. 2. Od biegłego rewidenta oczekujemy: a. przedłożenia opinii i raportu w 3 [...]

112, 2023

Czwarty pisemny przetarg nieograniczony na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

OGŁOSZENIE O PRZETARGU – ZNAK: PN/01/12/2023 z dnia 1 grudnia 2023 roku Zarząd „Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego” Sp. z o.o. z siedzibą w Górkach (82-500 Kwidzyn) ogłasza czwarty pisemny przetarg nieograniczony na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa – znak: PN/01/12/2023 I. ORGANIZATOR PRZETARGU - NAZWA I ADRES, DANE KONTAKTOWE. a) Organizator przetargu: „Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny” Sp. z o.o. z siedzibą w Górkach, gm. Kwidzyn b) Adres: Górki 3A, 82-500 Kwidzyn c) REGON: 220249083 d) NIP: 5811879158 e) Numer telefonu : +48 55 619 31 51 f) E-mail: sekretariat@kppt.pl g) Strona internetowa Organizatora – www.kppt.pl h) Godziny urzędowania: 8:00 – 16:00 [...]

2509, 2023

Akademia Czystego Powietrza 2023 r. – III edycja

29 września 2023 r. o godz. 10.00 NFOŚiGW zaprasza na 7. webinar Akademii Czystego Powietrza, tym razem pn. „Efektywne i ekologiczne źródła ciepła. Jakie źródło ciepła wybrać i czym się kierować?”. Spotkanie online odbędzie się w ramach trzeciej edycji szkoleń dla beneficjentów programu „Czyste Powietrze”. O tym, jakie źródło ciepła wybrać i czym się kierować, będą mówić eksperci z Izby Gospodarczej Urządzeń OZE oraz Instytutu Ochrony Środowiska. Zdobyta przez uczestników spotkania wiedza o uwarunkowaniach funkcjonalnych i technicznych poszczególnych źródeł ciepła pomoże podjąć decyzję o tym, które z nich najlepiej sprawdzi się w domu wnioskodawcy programu. Podczas spotkania online omówione [...]

2908, 2023

Śniadanie biznesowe w KPPT

Anna Wiechowska - Przedstawicielka Oddziału Pracodawcy Pomorza - Kwidzyn, Edu-Consulting, Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, Urzędem Pracy w Kwidzynie i EDORADCA Sp. z o.o. zapraszają na ŚNIADANIE BIZNESOWE - śniadanie networkingowe połączone z prelekcjami specjalistów. Spotkanie odbędzie się 14 września 2023 r. w godz. 9:00-15:00 w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym (Górki 3A). Spotkanie skierowane jest do szerokiego grona przedsiębiorców MŚP z Kwidzyna i okolic, którzy potrzebują bezpośredniego dostępu do specjalistów z zakresu prawa pracy oraz ścieżek dotacyjnych dla przedsiębiorstw. Część networkingową połączymy z praktyczną, na którą będą składały się dwa seminaria. Wydarzenie służy jednocześnie jako wprowadzenie [...]

2206, 2023

Trzeci pisemny przetarg nieograniczony na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

OGŁOSZENIE O PRZETARGU – ZNAK: PN/01/06/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku Zarząd „Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego” Sp. z o.o. z siedzibą w Górkach (82-500 Kwidzyn) ogłasza trzeci pisemny przetarg nieograniczony na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa I. ORGANIZATOR PRZETARGU - NAZWA I ADRES, DANE KONTAKTOWE. a) Organizator przetargu: „Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny” Sp. z o.o. z siedzibą w Górkach, gm. Kwidzyn b) Adres: Górki 3A, 82-500 Kwidzyn c) REGON: 220249083 d) NIP: 5811879158 e) Numer telefonu : +48 55 619 31 51 f) E-mail: sekretariat@kppt.pl g) Strona internetowa Organizatora – www.kppt.pl h) Godziny urzędowania: 8:00 – 16:00 ( z [...]

706, 2023

Nabór dedykowany w ramach konkursu „Bielik – bezpieczeństwo energetyczne”

W kwietniu 2023 r. WFOŚiGW w Gdańsku ogłosił nowy nabór dedykowany: „Bielik – bezpieczeństwo energetyczne”. Nabór skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, spółek z udziałem jst oraz przedsiębiorców, a jego celem jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego, stabilności pracy sieci elektroenergetycznych oraz wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych o stałym oprocentowaniu 3% przez cały okres jej trwania. Mechanizm obejmuje swym zakresem: * zadanie obowiązkowe: - magazyny energii elektrycznej, ciepła, chłodu, biogazu, biometanu lub wodoru; * zadania towarzyszące: - instalacje odnawialnego źródła energii zapewniającego zasilanie magazynu (fotowoltaika lub turbiny wiatrowe); - budowa/modernizacja infrastruktury [...]

706, 2023

Konkurs „MÓJ DOM Z KLIMATEM”

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza mieszkańców domów jednorodzinnych do udziału w konkursie „Mój Dom z Klimatem". Kto może wziąć udział w konkursie? Do udziału w konkursie zapraszamy mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy zbudowali energooszczędny dom lub przeprowadzili termomodernizację, założyli pompę ciepła, panele słoneczne, zbiornik na deszczówkę lub w inny sposób uczynili swój dom bardziej przyjaznym dla środowiska. Co należy zrobić? Żeby wziąć udział w konkursie należy przesłać formularz zgłoszeniowy oraz krótki opis zrealizowanej inwestycji wraz ze zdjęciami lub filmem. Zgłoszenia można przesyłać do 15 czerwca 2023 r. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe m. in. rowery, tablety, smartwatche i słuchawki. Szczegóły [...]

2405, 2023

Webinarium „Rozwiń firmę z Funduszami Europejskimi!”

Myślisz o rozwoju swojej firmy? Nie wiesz od czego zacząć? Zapraszamy na spotkanie on-line. Nie przegap swojej szansy! Dowiedz się z jakich źródeł finasowania możesz skorzystać! Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na bezpłatne webinarium, które odbędzie się 31 maja 2023 r. w godz. 10:00 –11:00 na platformie Zoom. Podczas webinarium poruszone zostaną następujące zagadnienia: Ścieżka SMART z programu FENG. Kredyt technologiczny z programu FENG. Przedstawienie usługi INNOPOINT, STEP oraz Innovation Coach. Pożyczki ze środków unijnych oraz środków województwa pomorskiego na wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Warunkiem udziału w webinarium jest wypełnienie do dnia 30 maja [...]

2103, 2023

Drugi pisemny przetarg nieograniczony na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

OGŁOSZENIE O PRZETARGU – ZNAK: PN/01/03/2023 z dnia 21 marca 2023 roku Zarząd „Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego” Sp. z o.o. z siedzibą w Górkach (82-500 Kwidzyn) ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa I. ORGANIZATOR PRZETARGU - NAZWA I ADRES, DANE KONTAKTOWE. a) Organizator przetargu: „Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny” Sp. z o.o. z siedzibą w Górkach, gm. Kwidzyn b) Adres: Górki 3A, 82-500 Kwidzyn c) REGON: 220249083 d) NIP: 5811879158 e) Numer telefonu : +48 55 619 31 51 f) E-mail: sekretariat@kppt.pl g) Strona internetowa Organizatora – www.kppt.pl h) Godziny urzędowania: 8:00 – 16:00 ( z [...]

1601, 2023

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. – zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE RADA NADZORCZA Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Sp. z o.o. Górki 3A, 82-500 Kwidzyn (zwana dalej „Zamawiającym”) zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Sp. z o.o. za rok obrotowy 2022 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Sp. z o.o. 2. Od biegłego rewidenta oczekujemy: a. przedłożenia opinii i raportu w 3 [...]