2908, 2023

Śniadanie biznesowe w KPPT

Anna Wiechowska - Przedstawicielka Oddziału Pracodawcy Pomorza - Kwidzyn, Edu-Consulting, Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, Urzędem Pracy w Kwidzynie i EDORADCA Sp. z o.o. zapraszają na ŚNIADANIE BIZNESOWE - śniadanie networkingowe połączone z prelekcjami specjalistów. Spotkanie odbędzie się 14 września 2023 r. w godz. 9:00-15:00 w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym (Górki 3A). Spotkanie skierowane jest do szerokiego grona przedsiębiorców MŚP z Kwidzyna i okolic, którzy potrzebują bezpośredniego dostępu do specjalistów z zakresu prawa pracy oraz ścieżek dotacyjnych dla przedsiębiorstw. Część networkingową połączymy z praktyczną, na którą będą składały się dwa seminaria. Wydarzenie służy jednocześnie jako wprowadzenie [...]

2206, 2023

Trzeci pisemny przetarg nieograniczony na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

OGŁOSZENIE O PRZETARGU – ZNAK: PN/01/06/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku Zarząd „Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego” Sp. z o.o. z siedzibą w Górkach (82-500 Kwidzyn) ogłasza trzeci pisemny przetarg nieograniczony na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa I. ORGANIZATOR PRZETARGU - NAZWA I ADRES, DANE KONTAKTOWE. a) Organizator przetargu: „Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny” Sp. z o.o. z siedzibą w Górkach, gm. Kwidzyn b) Adres: Górki 3A, 82-500 Kwidzyn c) REGON: 220249083 d) NIP: 5811879158 e) Numer telefonu : +48 55 619 31 51 f) E-mail: sekretariat@kppt.pl g) Strona internetowa Organizatora – www.kppt.pl h) Godziny urzędowania: 8:00 – 16:00 ( z [...]

706, 2023

Nabór dedykowany w ramach konkursu „Bielik – bezpieczeństwo energetyczne”

W kwietniu 2023 r. WFOŚiGW w Gdańsku ogłosił nowy nabór dedykowany: „Bielik – bezpieczeństwo energetyczne”. Nabór skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, spółek z udziałem jst oraz przedsiębiorców, a jego celem jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego, stabilności pracy sieci elektroenergetycznych oraz wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych o stałym oprocentowaniu 3% przez cały okres jej trwania. Mechanizm obejmuje swym zakresem: * zadanie obowiązkowe: - magazyny energii elektrycznej, ciepła, chłodu, biogazu, biometanu lub wodoru; * zadania towarzyszące: - instalacje odnawialnego źródła energii zapewniającego zasilanie magazynu (fotowoltaika lub turbiny wiatrowe); - budowa/modernizacja infrastruktury [...]

706, 2023

Konkurs „MÓJ DOM Z KLIMATEM”

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza mieszkańców domów jednorodzinnych do udziału w konkursie „Mój Dom z Klimatem". Kto może wziąć udział w konkursie? Do udziału w konkursie zapraszamy mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy zbudowali energooszczędny dom lub przeprowadzili termomodernizację, założyli pompę ciepła, panele słoneczne, zbiornik na deszczówkę lub w inny sposób uczynili swój dom bardziej przyjaznym dla środowiska. Co należy zrobić? Żeby wziąć udział w konkursie należy przesłać formularz zgłoszeniowy oraz krótki opis zrealizowanej inwestycji wraz ze zdjęciami lub filmem. Zgłoszenia można przesyłać do 15 czerwca 2023 r. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe m. in. rowery, tablety, smartwatche i słuchawki. Szczegóły [...]

2405, 2023

Webinarium „Rozwiń firmę z Funduszami Europejskimi!”

Myślisz o rozwoju swojej firmy? Nie wiesz od czego zacząć? Zapraszamy na spotkanie on-line. Nie przegap swojej szansy! Dowiedz się z jakich źródeł finasowania możesz skorzystać! Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na bezpłatne webinarium, które odbędzie się 31 maja 2023 r. w godz. 10:00 –11:00 na platformie Zoom. Podczas webinarium poruszone zostaną następujące zagadnienia: Ścieżka SMART z programu FENG. Kredyt technologiczny z programu FENG. Przedstawienie usługi INNOPOINT, STEP oraz Innovation Coach. Pożyczki ze środków unijnych oraz środków województwa pomorskiego na wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Warunkiem udziału w webinarium jest wypełnienie do dnia 30 maja [...]

2103, 2023

Drugi pisemny przetarg nieograniczony na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

OGŁOSZENIE O PRZETARGU – ZNAK: PN/01/03/2023 z dnia 21 marca 2023 roku Zarząd „Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego” Sp. z o.o. z siedzibą w Górkach (82-500 Kwidzyn) ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa I. ORGANIZATOR PRZETARGU - NAZWA I ADRES, DANE KONTAKTOWE. a) Organizator przetargu: „Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny” Sp. z o.o. z siedzibą w Górkach, gm. Kwidzyn b) Adres: Górki 3A, 82-500 Kwidzyn c) REGON: 220249083 d) NIP: 5811879158 e) Numer telefonu : +48 55 619 31 51 f) E-mail: sekretariat@kppt.pl g) Strona internetowa Organizatora – www.kppt.pl h) Godziny urzędowania: 8:00 – 16:00 ( z [...]

1601, 2023

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. – zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE RADA NADZORCZA Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Sp. z o.o. Górki 3A, 82-500 Kwidzyn (zwana dalej „Zamawiającym”) zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Sp. z o.o. za rok obrotowy 2022 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Sp. z o.o. 2. Od biegłego rewidenta oczekujemy: a. przedłożenia opinii i raportu w 3 [...]

2911, 2022

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

OGŁOSZENIE O PRZETARGU – ZNAK: PN/01/11/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku Zarząd „Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego” sp. z o.o. z siedzibą w Górkach (82-500 Kwidzyn) ogłasza pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa I. ORGANIZATOR PRZETARGU - NAZWA I ADRES, DANE KONTAKTOWE. a) Organizator przetargu: „Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny” sp. z o.o. z siedzibą w Górkach, gm. Kwidzyn b) Adres: Górki 3A, 82-500 Kwidzyn c) REGON: 220249083 d) NIP: 5811879158 e) Numer telefonu : +48 55 619 31 51 f) E-mail: sekretariat@kppt.pl g) Strona internetowa Organizatora – www.kppt.pl h) Godziny urzędowania: 8:00 – 16:00 ( z [...]

2309, 2022

Cykl spotkań dot. Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kwidzyna

Zapraszamy na cykl spotkań dotyczących wypracowania zakresów przedsięwzięć, które wpisane zostaną do Strategii Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kwidzyna (MOF Kwidzyna). Zainteresowane osoby będą mogły zgłosić swoje propozycje przedsięwzięć wg poniższych bloków tematycznych: Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się pod adresem ue@kwidzyn.pl poprzez podanie swoich danych kontaktowych i wybranego zakresu tematycznego lub daty spotkania nie później niż 2 dni przed planowanym spotkaniem. Miejsce spotkań zostanie dostosowane do ilości zgłoszonych osób a informacja ta przesłana zostanie mailowo do osób zainteresowanych najpóźniej 1 dzień przed spotkaniem.

2309, 2022

Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT przeznaczonych do sprzedaży

Zarząd Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego Sp. z o.o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego Sp. z o.o. przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży: – położone w obrębie geodezyjnym Górki, gmina Kwidzyn o następujących numerach ewidencyjnych: działka nr 249/24, działka nr 249/26. ZAŁĄCZNIKI: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. nr 249.24, 249.26)

2207, 2022

Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT przeznaczonych do sprzedaży

Zarząd Spółki KPPT Sp. z o.o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego Sp. z o.o. przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży: – położone w obrębie geodezyjnym Górki, gmina Kwidzyn o następujących numerach ewidencyjnych: działka nr 249/45, działka nr 249/37. ZAŁĄCZNIKI: Wykaz nieruchomości KPPT Sp. z o.o. przeznaczonych do sprzedaży 2022

1404, 2022

Mikrogranty B+R dla pomorskich przedsiębiorstw

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza serdecznie zaprasza pomorskich przedsiębiorców na spotkanie informacyjne mające na celu przedstawienie możliwości aplikowania o bezzwrotne wsparcie na zakup usług badawczo - rozwojowych o wartości do 200 tys. zł. "μGranty B+R dla przedsiębiorstw" to regionalny program dofinansowania usług B+R, realizowany przez Excento Sp. z o.o. (spółka celowa Politechniki Gdańskiej) w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. (spółka celowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz Univentum Labs (spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. [...]

2303, 2022

Konsultacje indywidualne w KPPT na temat pozyskania wsparcia ze środków unijnych

Specjaliści do spraw Funduszy Europejskich z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gdańsku (PIFE) zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące wsparcia ze środków unijnych. Dyżury Konsultantów są skierowane do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Wsparcie skierowane jest m.in. do: przedsiębiorców, osób fizycznych, organizacji pozarządowych, osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Konsultacje odbędą się w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo - Technologicznym w dniach: 28 kwietnia 2022 r. 26 maja 2022 r. [...]