Termin III naboru do projektu 01.02.2022 r. – 28.02.2022 r.

.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

REGULAMIN REKRUTACJI Wsparcie w starcie – zostań przedsiębiorcą /pdf/

Zał. 1 – Formularz rekrutacyjny /pdf/ /docx/

Zał. 2 – Karta oceny Formularza rekrutacyjnego /pdf/

.

DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /pdf/

Zał. 1a – Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (powiat tczewski) /pdf/ /docx/

Zał. 1b – Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (powiat kwidzyński) /pdf/ /docx/

Zał. 2 – Biznesplan /pdf/ /docx/

Zał. 3a – Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (powiat tczewski) /pdf/ /docx/

Zał. 3b – Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (powiat kwidzyński) /pdf/ /docx/

Zał. 4 – Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis /pdf/ /docx/

Zał. 5 – Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis /pdf/ /docx/

Zał. 6 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis /pdf/ /xlsx/

Zał. 7 – Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych /pdf/ /docx/

Zał. 8 – Karta oceny formalnej /pdf/

Zał. 9 – Karta oceny merytorycznej – dotacja /pdf/

Zał. 10 – Karta oceny merytorycznej – wsparcie pomostowe /pdf/

Zał. 11 – Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowego /pdf/

Zał. 12a – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego (powiat tczewski) /pdf/

Zał. 12b – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego (powiat kwidzyński) /pdf/

Zał. 13a – Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego (powiat tczewski) /pdf/

Zał. 13b – Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego (powiat kwidzyński) /pdf/

Zał. 14 – Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez współmałżonka osoby fizycznej zobowiązań wynikających z Umowy o udzielenie wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej /pdf/ /docx/

Regulamin Komisji Oceny Wniosków /pdf/