Strona główna/Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą.

Ostateczna Lista rankingowa Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja, wsparcie pomostowe)

Zgodnie §5 pkt 20 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje, wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowe) w ramach projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” zamieszczamy poniżej Ostateczną listę rankingową wniosków (wskazanych do dofinansowania, rezerwowych oraz ocenionych negatywnie): OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA 2021

Informacja o wynikach oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja, wsparcie pomostowe) – WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA

Zgodnie §5 pkt 19 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje, wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowe) w ramach projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” załączamy poniżej Wstępną listę rankingową wniosków (wskazanych do dofinansowania, rezerwowych oraz ocenionych negatywnie). WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA 2021 Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z §6 oraz §15 Regulaminu [...]

Informacja o wynikach oceny formalnej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja, wsparcie pomostowe)

Zgodnie Regulaminem przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje, wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowe) w ramach projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” przedstawiamy poniżej wyniki oceny formalnej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja, wsparcie pomostowe). Lista wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym: 01/WD/2021/K, 01/WP/2021/K 02/WD/2021/K, 02/WP/2021/K 03/WD/2021/K, 03/WP/2021/K 04/WD/2021/K, 04/WP/2021/K [...]

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja, wsparcie pomostowe) – termin i sposób składania

Zgodnie z §4 oraz §13 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje, wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowe) w ramach projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” informujemy, że składanie wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja, wsparcie pomostowe) wraz z Biznesplanem przez osoby zakwalifikowane do dalszego etapu uczestnictwa w projekcie [...]

Informacja o wynikach rekrutacji do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” (w powiecie tczewskim)

Informujemy, iż w wyniku II naboru do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” w powiecie tczewskim złożonych zostało 28 Formularzy rekrutacyjnych. Zgodnie z §6 Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” przedstawiamy poniżej wyniki oceny formalnej i merytorycznej złożonych Formularzy rekrutacyjnych. Zgodnie z §8 Regulaminu rekrutacji osoby, które nie [...]

Informacja o wynikach rekrutacji do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” (w powiecie kwidzyńskim)

Zgodnie z §6 oraz §7 Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” przedstawiamy poniżej listę Formularzy rekrutacyjnych osób z pozytywną oceną Komisji rekrutacyjnej, które zakwalifikowały się do dalszego etapu uczestnictwa w projekcie: 01/RPO/PLGD/2021 02/RPO/PLGD/2021 03/RPO/PLGD/2021 04/RPO/PLGD/2021 05/RPO/PLGD/2021 06/RPO/PLGD/2021 07/RPO/PLGD/2021 08/RPO/PLGD/2021 10/RPO/PLGD/2021 11/RPO/PLGD/2021 12/RPO/PLGD/2021 13/RPO/PLGD/2021 14/RPO/PLGD/2021 15/RPO/PLGD/2021 17/RPO/PLGD/2021 18/RPO/PLGD/2021 19/RPO/PLGD/2021 20/RPO/PLGD/2021 [...]

Informacja o wynikach oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych (w powiecie tczewskim)

Informujemy, iż w wyniku II naboru do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” w powiecie tczewskim złożonych zostało 28 Formularzy rekrutacyjnych. Zgodnie z §6 Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” przedstawiamy poniżej wyniki oceny formalnej złożonych Formularzy rekrutacyjnych. Lista Formularzy rekrutacyjnych ocenionych pozytywnie pod względem formalnym: 01/FR/KZ/2021 02/FR/KZ/2021 03/FR/KZ/2021 [...]

Informacja o wynikach oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych (w powiecie kwidzyńskim)

Informujemy, iż w wyniku II naboru do projektu "Wsparcie na starcie - zostań przedsiębiorcą" w powiecie kwidzyńskim złożonych zostało 36 Formularzy rekrutacyjnych. Zgodnie z §6 Regulaminu  rekrutacji uczestników do projektu "Wsparcie na starcie - zostań przedsiębiorcą" przedstawiamy poniżej wyniki oceny formalnej złożonych Formularzy rekrutacyjnych. Lista Formularzy rekrutacyjnych ocenionych pozytywnie pod względem formalnym: 01/RPO/PLGD/2021 02/RPO/PLGD/2021 [...]

Wydłużenie naboru Formularzy rekrutacyjnych w POWIECIE TCZEWSKIM

Zgodnie z §6 pkt 14 Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu pn. „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” informujemy, iż termin naboru Formularzy rekrutacyjnych w powiecie tczewskim ulega wydłużeniu – dokumenty można składać do 30 kwietnia 2021 r. Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami (Formularz rekrutacyjny, karta oceny formularza rekrutacyjnego) dostępny jest na stronie Stowarzyszenia KOLORY [...]

Wydłużenie naboru Formularzy rekrutacyjnych w POWIECIE TCZEWSKIM

Zgodnie z §5 pkt 14 Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu pn. „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” informujemy, iż termin naboru Formularzy rekrutacyjnych w powiecie tczewskim ulega wydłużeniu – dokumenty można składać do 23 kwietnia 2021 r. Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami (Formularz rekrutacyjny, karta oceny formularza rekrutacyjnego) dostępny jest na stronie Stowarzyszenia KOLORY [...]

Przejdź do góry